Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy

 

Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 1034 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 42  další stránka >
 
Název a anotaceZodpovídá
Zveřejňování osobních údajů klientů společností poskytujících nebankovní půjčky
16.4.2014 - Tisková zpráva Úřadu ke zveřejňování osobních údajů klientů společností poskytujících nebankovní půjčky.
Složka dokumentů: Novinky
PhDr. David Pavlát
Tisková zpráva
Zveřejňování osobních údajů klientů společností poskytujících nebankovní půjčky
Složka dokumentů: Tiskové zprávy a konference
PhDr. David Pavlát
Tisková zpráva k tiskové konferenci, 26. ledna 2011
Složka dokumentů: Tiskové zprávy - 2011
PhDr. David Pavlát
Tisková zpráva k tiskové konferenci, 13. dubna 2011
Složka dokumentů: Tiskové zprávy - 2011
PhDr. David Pavlát
Tisková zpráva k tiskové konferenci, 7. září 2011
Složka dokumentů: Tiskové zprávy - 2011
PhDr. David Pavlát
Výzkum zaměřený na trestnou činnost po opuštění výchovného ústavu, pojem osobní údaj, výjimka dle § 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (4 As 132/2013)
Složka dokumentů: Nejvyšší správní soud
PhDr. David Pavlát
Digital Rights Ireland a Seitlinger a další, spojené věci C-293/12, C-594/12 (zrušení směrnice 2006/24/ES - data retention)
odkaz na text rozsudku v anglickém jazyce
Složka dokumentů: Soudní dvůr Evropské unie
PhDr. David Pavlát
Komise v. Maďarsko, C-288/12 (zřízení nového orgánu dozoru a jmenování jiné osoby jeho předsedou)
Složka dokumentů: Soudní dvůr Evropské unie
PhDr. David Pavlát
Jednání u Soudního dvora EU
3.4.2014 - Dne 20. března se zástupci ÚOOÚ zúčastnili jednání u Soudního dvora EU ve věci řízení o předběžné otázce C-212/13 Ryneš ve věci týkající se ochrany osobních údajů při provozování kamerových systémů.
Složka dokumentů: Novinky
PhDr. David Pavlát
Jednání u Soudního dvora EU
Složka dokumentů: Na aktuální téma
PhDr. David Pavlát
Poskytnutí konzultace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
3.4.2014 - Dne 27. března 2014 poskytl Úřad Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na jeho žádost konzultaci k chystané změně školského zákona, kterou má být zaveden registr učitelů.
Složka dokumentů: Novinky
PhDr. David Pavlát
Tisková zpráva
Poskytnutí konzultace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k chystané změně školského zákona, kterou má být zaveden registr učitelů
Složka dokumentů: Tiskové zprávy a konference
PhDr. David Pavlát
Zveřejnění osobních údajů v tiskové zprávě (9 Ca 367/2009-34) [PDF, 162 kB]
zrušeno rozsudkem NSS pod sp. zn. 4 As 109/2013
Složka dokumentů: Městský soud v Praze
PhDr. David Pavlát
Zveřejnění osobních údajů v tiskové zprávě, zpracování osobních údajů, aplikace rozsudku ESD Lidqvist (4 As 109/2013)
Složka dokumentů: Nejvyšší správní soud
PhDr. David Pavlát
Bonnier Audio AB a další proti Perfect Communication Sweden AB, C-461/10 (soudní příkaz určený poskytovateli internetového připojení sdělit jméno a adresu uživatele IP adresy)
Složka dokumentů: Soudní dvůr Evropské unie
PhDr. David Pavlát
Pharmacontinente - Saúde e Higiene a další, C-683/13
Výklad čl. 2 písm. a) a b) a čl. 17 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; zvl. vyd. 13/15, s. 355) – Pojem „osobní údaje“ – Údaje uložené v systému evidence doby odpracované zaměstnanci společnosti
Složka dokumentů: Probíhající řízení
PhDr. David Pavlát
Uložení pokuty společnosti eMarketing CZ
21.3.2014 - Úřad uložil pokutu 480 000 Kč společnosti eMarketing CZ za šíření nevyžádaných obchodních sdělení.
Složka dokumentů: Novinky
PhDr. David Pavlát
Tisková zpráva
Uložení pokuty společnosti eMarketing CZ
Složka dokumentů: Tiskové zprávy a konference
PhDr. David Pavlát
Návštěva Petičního výboru Poslanecké sněmovny
4. března 2014 navštívil Úřad Petiční výbor PS. Poslanci diskutovali s předsedou, jeho náměstkyní a inspektory o současném stavu ochrany osobních údajů v České republice a informovali se o práci a působení Úřadu.
Složka dokumentů: Novinky
Josef Michal
Zamítnutí námitek České pošty, a.s. proti kontrolnímu protokolu
4.3.2014 - Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 18. února 2014 zamítl námitky České pošty, s.p. proti kontrolnímu protokolu ve věci šíření nevyžádaných obchodních sdělení v souvislosti s informační kampaní ke službě Datový trezor.
Kontrolní zjištění Úřadu bude nyní spolu s kontrolním protokolem předáno Ministerstvu vnitra, které je příslušným správním orgánem k případnému postihu za šíření nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím informačního systému datových schránek.
Složka dokumentů: Novinky
PhDr. David Pavlát
Zamítnutí námitek České pošty, s.p. proti kontrolnímu protokolu
Složka dokumentů: Na aktuální téma
PhDr. David Pavlát
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013
26.2.2014 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013 je zveřejněna zde.
Složka dokumentů: Novinky
Josef Michal
K oznamovací povinnosti týkající se zpracování osobních údajů nezbytného pro využívání zdrojů z evropských fondů
24.2.2014 - Výklad Úřadu „K oznamovací povinnosti týkající se zpracování osobních údajů nezbytného pro využívání zdrojů z evropských fondů“.
Složka dokumentů: Novinky
Josef Michal
K oznamovací povinnosti týkající se zpracování osobních údajů nezbytného pro využívání zdrojů z evropských fondů
Složka dokumentů: Na aktuální téma
PhDr. David Pavlát
Zpráva o kulatém stolu
30.1.2014 - U příležitosti Dne ochrany osobních údajů se 27. ledna 2014 v sídle Úřadu pro ochranu osobních údajů konal diskusní kulatý stůl na téma Inteligentní sítě a inteligentní měřicí systémy a zařízení v kontextu podmínek pro zpracování osobních údajů.
Složka dokumentů: Novinky
PhDr. David Pavlát

Zobrazeno je 25 z celkem 1034 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 42  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém