Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

12. Různé

 

 
 
Bude nadále platit oznamovací povinnost, tak jak platí dnes pro některá zpracování?

Oznamovací povinnost již není obsažena v Obecném nařízení a bude tedy s novelou zákona o ochraně osobních údajů zrušena v plném rozsahu. Oznamovací povinnost je částečně nahrazena záznamy o činnostech zpracování a povinností v některých případech zpracování konzultovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů (viz otázka: Kdy musí správce konzultovat zpracování osobních údajů?).

Co je to skupina WP29?

Pracovní skupina WP29 je složena z vedoucích zástupců dozorových úřadů členských zemí Evropské unie. Mezi její činnosti patří mimo jiné posuzování otázek týkajících se uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení směrnice 95/46/ES s cílem přispívat k jejich jednotnému uplatňování. Pracovní skupina WP29 může z vlastního podnětu podat doporučení k jakékoli otázce týkající se ochrany osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Výstupem známým veřejnosti tak jsou stanoviska a doporučení této skupiny, týkající se oblasti zpracování osobních údajů či aktuálních témat.  Stanoviska a doporučení pracovní skupiny WP29 lze nalézt zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm.

V souvislosti s Obecným nařízením nyní pracovní skupina WP29 vydává k jednotlivým institutům Obecného nařízení metodické materiály, které obsahují vodítka pro správce a zpracovatele. Vydaná vodítka jsou k dispozici v českém překladu na: https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-eu/ds-3938/p1=3938.

Pracovní skupina WP29 nabytím použitelnosti Obecného nařízení bude transformována na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Úkolem Sboru bude především zajišťování jednotného uplatňování Obecného nařízení a za tím účelem monitorovat jeho uplatňování a vydávat pokyny, doporučení a osvědčené postupy, a to i pro některé stanovené oblasti a instituty Obecného nařízení.

Poskytuje Úřad konzultace k Obecnému nařízení?

S ohledem na možnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou konzultace ohledně Obecného nařízení zaměřeny zejména na sdružení či asociace zastupující sektorově jednotlivé správce, s nimiž jsou projednávána specifika daného sektoru. Předpokládá se, že tyto subjekty, zastupující své členy, na ně následně přenesou nabytou znalostní bázi a tito členové v pozicích správců či zpracovatelů se nebudou muset samostatně obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 27.10.2017

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém