Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

 

12. Různé

 

 
 
Co je to Evropský sbor pro ochranu osobních údajů?

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je subjekt Evropské unie s právní subjektivitou a je přímo obecným nařízením nadán úkoly a pravomocemi. Jeho stěžejní úlohou je zajišťovat, aby obecné nařízení bylo napříč Evropou uplatňováno jednotně. K tomu plní řadu dílčích úkolů vůči orgánům EU, členským státům i veřejnosti.  Nejširší uplatnění mají pokyny a stanoviska k uplatňování některých institutů obecného nařízení. Jeho stanoviska k návrhům rozhodnutí dozorových úřadů v jednotlivých členských státech a závazná rozhodnutí v případech sporů účinně sjednocují život s obecným nařízením pro správce, subjekty údajů i dozorové úřady.

Poskytuje Úřad konzultace k obecnému nařízení?


S ohledem na možnosti jsou konzultace ohledně obecného nařízení zaměřeny zejména na sdružení či asociace zastupující sektorově jednotlivé správce, s nimiž jsou projednávána specifika daného sektoru. Předpokládá se, že tyto subjekty, zastupující své členy, na ně následně přenesou nabytou znalostní bázi a tito členové v pozicích správců či zpracovatelů se nebudou muset samostatně na Úřad obracet. Konzultace Úřad dále poskytuje pověřencům. K poskytování konzultací vizte informace zde

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 25.4.2019

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém