Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

12. Různé

 

 
 
Co je to Evropský sbor pro ochranu osobních údajů?

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je subjekt Evropské unie s právní subjektivitou a je přímo obecným nařízením nadán úkoly a pravomocemi. Jeho stěžejní úlohou je zajišťovat, aby obecné nařízení bylo napříč Evropou uplatňováno jednotně. K tomu plní řadu dílčích úkolů vůči orgánům EU, členským státům i veřejnosti.  Nejširší uplatnění mají pokyny a stanoviska k uplatňování některých institutů obecného nařízení. Jeho stanoviska k návrhům rozhodnutí dozorových úřadů v jednotlivých členských státech a závazná rozhodnutí v případech sporů účinně sjednocují život s obecným nařízením pro správce, subjekty údajů i dozorové úřady.

Poskytuje Úřad konzultace k obecnému nařízení?


S ohledem na možnosti jsou konzultace ohledně obecného nařízení zaměřeny zejména na sdružení či asociace zastupující sektorově jednotlivé správce, s nimiž jsou projednávána specifika daného sektoru. Předpokládá se, že tyto subjekty, zastupující své členy, na ně následně přenesou nabytou znalostní bázi a tito členové v pozicích správců či zpracovatelů se nebudou muset samostatně na Úřad obracet. Konzultace Úřad dále poskytuje pověřencům. K poskytování konzultací vizte informace zde

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 25.4.2019

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém