Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí > K problémům z praxe > Aplikace Úmluvy Rady Evropy č. 108 ve vztahu k povinnosti žádat Úřad o povolení k předání osobních údajů do zahraničí

 

Aplikace Úmluvy Rady Evropy č. 108 ve vztahu k povinnosti žádat Úřad o povolení k předání osobních údajů do zahraničí

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) se setkává s případy, kdy řada správců žádá Úřad o povolení k předání osobních údajů do států, které ratifikovaly Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů (Rada Evropy, ETS 108, 1981, dále jen „Úmluva č. 108“) a to i za situace, kdy nejenže platí pro Českou republiku Úmluva č. 108, ale byl ratifikován i její Dodatkový protokol a ze strany České republiky učiněno prohlášení, které rozšiřuje aplikaci této úmluvy i na neautomatizované zpracování osobních údajů.

Úmluva č. 108 ve svém článku 3 odst. 2 písm. c) stanoví, že kterýkoliv stát může při podpisu nebo uložení ratifikační listiny, při přijetí, při schválení, přistoupení nebo kdykoliv později sdělit prohlášením zaslaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, že uplatní tuto úmluvu rovněž na soubory osobních údajů, které se nezpracovávají automatizovaně. Česká republika toto prohlášení učinila současně s ratifikací Dodatkového protokolu k uvedené Úmluvě č. 108 dne 24. září 2003.

Pro předání osobních údajů do států, které ratifikovaly Úmluvu č. 108 to znamená, že ze strany České republiky se tato úmluva vztahuje jak na automatizované tak i neautomatizované zpracování osobních údajů a pokud je naplněn její článek 12 odst. 2, platí pro oba typy těchto datových souborů, že smluvní strana nemůže pouze z důvodu ochrany soukromého života zapovědět nebo podrobit zvláštnímu povolení tok osobních údajů směřující na území druhé smluvní strany. Rovněž § 27 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) připouští výjimky z povinnosti žádat Úřad o povolení k předání osobních údajů do zahraničí, pokud zákaz omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána. Není pochyb o tom, že zmiňované ustanovení zákona se týká i Úmluvy č. 108.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro předání osobních údajů do států, které ratifikovaly Úmluvy č. 108, není nutné žádat Úřad o povolení ve smyslu § 27 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů a ani Úřad není oprávněn zahajovat řízení o povolení k předání, neboť by se v tomto případě jednalo o úkon, který by byl v rozporu s cíli zmiňované mezinárodní smlouvy i se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vedle členských států Evropské unie podepsaly a ratifikovaly Úmluvu č. 108 tyto státy: Andorra, Arménie, Albánie, Azerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Mauritius, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko, San Marino, Senegal, Srbsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Uruguay. Aktuální seznam je zde.

Dodatkový protokol č. 181 k Úmluvě č. 108 podepsaly a ratifikovaly tyto státy: Albánie, Andorra, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Makedonie, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Irsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Mauritius, Moldávie, Monako, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Senegal, Slovensko, Srbsko, Španělsko,  Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Uruguay. Aktuální seznam je zde.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí > K problémům z praxe > Aplikace Úmluvy Rady Evropy č. 108 ve vztahu k povinnosti žádat Úřad o povolení k předání osobních údajů do zahraničí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém