Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Auditoři

 
 
 
Informace k zákonu, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

1. září 2015

Rozsáhlá novela zákona o auditorech obsahuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se novelizuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.  Posiluje se nezávislost auditora a kvalita povinného auditu, podrobně upravuje organizaci práce při provádění povinného auditu, vnitřní řídící a kontrolní systém auditorských společností a nově upravuje uznávání kvalifikace auditorů.

Jako součást nově zavedených povinností je upravováno jak zpracování, tak jiné nakládání s osobními údaji. Veškeré zpracování je vyžadováno ke specifickému účelu, u nově zaváděných, vesměs dílčích, zpracováních osobních údajů jsou výslovně stanoveny uchovací lhůty. Úprava mlčenlivosti zahrnuje i mlčenlivost o osobních údajích.

Chybné provedení analýzy dopadů do soukromí a ochrany osobních údajů nemá závažné důsledky ve vlastním normativním textu. Proto ÚOOÚ vznesl k DPIA pouze doporučující připomínku, a to v zájmu budoucí korektní interpretace ustanovení o zpracování osobních údajů; k absenci jakékoli vyjádření k zásahu do soukromí nově upravovaným zpracováním osobních údajů a kompenzačnímu mechanismu, který je opatřením diskrečního typu, vznáší připomínku zásadní.

čj. UOOU-09144/15-3

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém