Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Autorský zákon - archiv dokumentů

 
 
 
Informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

24. července 2015

Cílem osnovy je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl on-line na vnitřním trhu. Tato směrnice dále zavádí možnost přeshraničně licencovat užití hudby on-line. Na ÚOOÚ se obrátil uznávaný odborník v autorském právu, prof. Ivo Telec, s žádostí, aby ÚOOÚ uplatnil připomínky k osnově, které sepsal a které se týkají koncepčního vymezení kolektivní správy. ÚOOÚ mu vyhověl a jeho připomínky si osvojil. Vzhledem k tomu, že DPIA je nedostatečná, uplatní ÚOOÚ rovněž zásadní připomínky požadující jeho přepracování.

čj. UOOU-07296/15-2


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Autorský zákon

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém