Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Bezpečnost Informačního systému nemocnic?

 

 
 
Dále byla provedena kontrola jedné středočeské nemocnice, a to na základě podnětu, který Úřadu předala jedna zdravotní pojišťovna. Předmětem kontroly bylo podezření, že v rámci vymáhání náhrady škody vzniklé při léčbě poškozené pacientky byly předloženy informace pořízené neoprávněně z nemocničního informačního systému. Kontrolou bylo zjištěno, že žena, po které pojišťovna vymáhala úhradu léčebných nákladů, použila informace z nemocničního informačního systému obsahující osobní údaje a citlivé údaje poškozené pacientky. Dále bylo zjištěno, že tato žena současně pracuje v příslušné nemocnici na úseku, který komunikuje s jednotlivými zdravotními pojišťovnami za nemocnici, a že si v rozporu s obecnou povinností nakládání se zdravotnickou dokumentací podle zákona o péči o zdraví lidu a obecnou povinností upravenou zákonem o ochraně osobních údajů vyhledala a následně vytiskla informace ze zdravotní dokumentace. V rámci kontroly byla posuzována i otázka, jakým způsobem zabezpečila nemocnice ochranu informací uložených v nemocničním informačním systému. Nemocnice nebyla schopna zpětně vyhledat a doložit informace o osobách, které nahlížely prostřednictvím IT systému do databáze pacientů a do jednotlivých zdravotnických dokumentací. Proto bylo konstatováno, že nemocnice nesplnila povinnost uloženou jí zákonem o ochraně osobních údajů, a to aby v oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů zajistila přístup pouze osobám, které jej využívají na základě svého oprávnění, a aby takové oprávněné osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím stanoveným oprávněním. Kontrolou bylo rovněž zjištěno, že nemocnice jako provozovatel nemocničního informačního systému nezajistila logování, čímž porušila povinnost uloženou zákonem o ochraně osobních údajů, a tím tedy umožnila zneužití osobních údajů bez možnosti jejich následného dohledání, čímž současně jako správce osobních údajů nesplnila povinnost uloženou zákonem o ochraně osobních údajů - přijmout taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. V tomto konkrétním případě kontrolovaná nemocnice tento nedostatek napravila již v průběhu kontroly.
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém