Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi

 
 
 

26. ledna 2016

Výsledný text Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi (dále jen „Úmluva“) byl schválen 9. července 2014 Výborem ministrů RE. Za EU se vyjednávání účastnila Evropská komise (dále jen „EK“), a to v souladu se zmocňujícími rozhodnutími Rady. Dosud ji podepsalo 21 států RE a 2 státy ji ratifikovaly; Úmluva vstoupí v platnost po ratifikaci minimálně pěti státy. 

Úmluva podporuje společný přístup veřejných orgánů, sportovních organizací a provozovatelů sportovních sázek tak, aby prevence, odhalování a trestání manipulace se sportovními soutěžemi vedly k ochraně integrity sportu. Cílem Úmluvy je připravit podmínky pro systematické uplatňování opatření přijatých sportovními organizacemi, provozovateli sportovních sázek a orgány veřejné moci. Úmluva uznává autonomii sportovních organizací a jejich roli při regulaci sportovních aktivit a soutěží a při zvyšování povědomí vlastní členské základny. Rovněž stanoví zavedení mechanismu výměny informací mezi národními platformami. Veřejné orgány Úmluva vyzývá, aby přijaly nezbytná legislativní nebo jiná opatření a usiluje o identifikaci těch činů, které by měly být stíhány, aniž by ukládala stranám zavést v rámci vnitrostátního práva zvláštní trestný čin. Odkazy jsou zaměřeny také na legalizaci výnosů z trestné činnosti a odpovědnost právnických osob. Prevence je v Úmluvě zohledněna v oblastech detekce, výměny informací a vzdělávání. Mezinárodní sportovní organizace a poskytovatelé sázek jsou považováni za klíčové partnery veřejných orgánů v boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi. Při provádění mezinárodní spolupráce v oblasti vyšetřování a stíhání trestných činů se Úmluva nedotýká již existujících nástrojů v oblasti vzájemné pomoci v trestních věcech a vydávání. Zřízení monitorovacího výboru pro sledování provádění Úmluvy poskytuje institucionální základnu.

Závazky vyplývající z Úmluvy se týkají zejména podpůrných, koordinačních a doplňkových pravomocí EU v oblasti sportu. Úmluvou mohou být dotčena společná pravidla EU upravující zvláště legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochranu osobních údajů a případně oblast společné obchodní politiky. V dalším však zůstávají podstatné pravomoci členských států EU. Není proto možné, aby EU nebo členské státy EU uzavřely Úmluvu samostatně. Jedná se o smíšenou smlouvu, při jejímž projednávání jsou EU a členské státy EU vázány zásadou loajální spolupráce a jednotného vystupování na mezinárodní scéně. Protože se Úmluva dotýká práv a povinností osob a zahrnuje další věci, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, jde o tzv. „prezidentskou smlouvu“, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu obou komor Parlamentu ČR. V rámci zásady loajální spolupráce má být vlastní podpis Úmluvy za ČR realizován až po schválení rozhodnutí Rady o podpisu Úmluvy za EU v Radě EU.

Vzhledem ke své povazuje upravuje Úmluva ochranu osobních údajů výslovně i implicitně. Výslovná je paušální úprava ochrany osobních údajů v článku 14; smluvní strany jsou odkazovány na opatření k  souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy a normami v oblasti ochrany osobních údajů; v rámci toho akcentuje práva subjektu údajů a zabezpečení údajů, zejm. v kontextu elektronické výměny dat.

Podle ustanovení článku 20 jsou smluvní strany povinny přijmout opatření k zajištění elektronických důkazů, mimo jiné prostřednictvím urychleného uchovávání uložených počítačových dat, uchovávání a sdělování provozních údajů, příkazů ke zveřejnění, prohlídek a zajišťování uložených počítačových údajů, shromažďování provozních údajů v reálném čase a zachycování údajů o obsahu.

ÚOOÚ neuplatnil žádné připomínky.

 sp. zn. UOOU-00271/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém