Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Boj proti terorismu - archiv dokumentů

ČRo 1 Radiožurnál, Radiofórum, 8. 1. 2004, 18:20
Přepis rozhovoru s předsedou ÚOOÚ K. Neuwirtem a s J. Šubertem, mluvčím BIS, otázky kladl Ivan Hoffman

 
 
 

ČRo 1 - Radiožurnál

8. 1. 2004, 18:20 Radiofórum


Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, začíná Radiofórum, kterým vás dnes bude provázet Ivan Hoffman. Rozhodnutí Spojených států snímat otisky prstů návštěvníkům s vízovou povinností vyvolává různé reakce jak v zemích, jejichž občané jsou tímto rozhodnutím dotčeni, tak i v samotných Spojených státech. Ve vyjádřeních našich politiků převažují rozpaky, nicméně i u nás se najdou lidé, kteří říkají: "Pokud to bude k něčemu dobré, proč ne." Ve studiu sedí předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, doktor Karel Neuwirt, přeji hezký večer.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Dobrý večer.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A současně mluvčí Bezpečnostní informační služby Jan Šubert.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Dobrý den.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tak. Možná začněme vaším komentářem k tomu, co se stalo. Doktor Neuwirt.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Tak Spojené státy začátkem roku spustily takzvaný projekt "US Visit", jehož součástí je snímání otisků prstů a pořizování digitální fotografie všech pasažérů, kteří přijíždějí do Spojených států. Tento projekt je aplikován, bude aplikován na všech významných letištích, kterých je asi tři sta, ve všech přístavech a také v budoucnu na hraničních přechodech. Letišť významných je sto patnáct, ale těch hraničních přechodů tři sta. A je třeba vědět, že to není jakýsi izolovaný projekt jenom poskytnout otisk prstu, že je to široký projekt širokého shromažďování osobních údajů o těch lidech, kteří přijíždějí do Spojených států a propojování různých informací. K tomu se jistě dostaneme později, abychom podrobněji hovořili o tom, jaké údaje Spojené státy shromažďují. A k těm údajům má přístup široký okruh ať už státních zaměstnanců, anebo zpravodajských služeb a tajných služeb a podobně. Takže to, co vy jste řekl, pokud to bude k něčemu dobré, tam je otázka, zda to bude k něčemu dobré a k čemu to tedy dobré bude, ale k tomu se pravděpodobně dostaneme později.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jan Šubert a jeho první reakce.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Já se domnívám, že to je klasická ukázka toho, jak terorismus nebo hrozba terorismu mění svět, jak může měnit vztahy mezi státy a dokonce i vztahy mezi lidmi. Američané mají za sebou 11. září a každou chvíli mají na stole informaci o tom, že teroristé na jejich území chtějí 11. září zopakovat. My tento krok samozřejmě můžeme kritizovat, může se nám nelíbit, můžeme o něm, můžeme polemizovat, ale měli bychom ho pochopit. Já to řeknu ještě trošku jinak. Představme si, že by nám někdo rozbombardoval kus Hradčan, vyhodil do vzduchu Národní divadlo nebo poslal bombu na Václavské náměstí a těmito hrůzami neustále dále vyhrožoval. Určitě bychom se bránili a chtěli bychom nebezpečí eliminovat na minimum, čili ten krok americké strany je pokus toto nebezpečí eliminovat. Samozřejmě, že dokonalá ochrana neexistuje, není možný jí dosáhnout, nicméně se domnívám, že je to krok, který teroristům velice zkomplikuje případné další akce, velice jim je znesnadní.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Začněme takovými konkrétnějšími otázkami. Doktor Neuwirt už zmínil,že vlastně nejde o pouhé snímání otisků prstů a o tu pouhou fotografii, nicméně. Do jaké míry právě tato opatření mohou být účinnou prevencí v boji proti terorismu? Jan Šubert.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Já už jsem řekl, samozřejmě nemohou riziko zlikvidovat, nikdy nelze dosáhnout dokonalé ochrany, ale přeci jenom mohou jim zkomplikovat přípravu dalších akcí už jenom tím vstupem na území Spojených států. Víte, to je otázka mnohem širší, která se dotýká vlastně velkého dilema mezi svobodou a bezpečností. Budeme jaksi ustupovat na úkor svobody nebo na úkor bezpečnostních opatření? Teroristé chtějí zatlačit jaksi svět přesně do této role, a to je velice nebezpečné pro destrukci jaksi vůbec hodnot a existence západní civilizace ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Rozumím. Já jsem to myslel spíše technicky. Připomenu, že Tim /nesrozumitelné/, z amerického svazu na ochranu občanských práv, se domnívá, že opatření se nejspíš minou účinkem, to je ta opozice ve Spojených státech a říká: "Neví se, kdo jsou teroristé, kteří tak systémem bez problémů stejně projdou a vstoupí do USA." No, a současně varoval, že krok může ve světě vyvolat problémy s vládami, se kterými se USA snaží zlepšit vztahy, to znamená, probíhá polemika, zda právě toto opatření doopravdy něčemu, v něčem pomůže, ptám se tedy velmi technicky.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Není to samospasitelné, není to samospasitelné, rozhodně nelze říct, že díky tomuto opatření nedojde k teroristickému aktu na území Spojených států.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Říká Jan Šubert. Do jaké míry je toto opatření slučitelné s občanskými právy? Ptám se doktora Neuwirta.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Já bych, než odpovím na tuto otázku, ještě možná částečně se vrátil k té předchozí. Dovolte mi citovat z francouzského deníku Liberation, poněvadž ta opatření musejí být propojena na řadu dalších aktivit, včetně na práci s informacemi a Liberation píše: "Lidé nebudou na extrémní bezpečnostní opatření nadávat jenom tehdy, uvěří-li, že byla zavedena na základě správně interpretovaných informací spolehlivých tajných služeb. Bohužel nelze nevidět, že americké tajné služby od 11. září 2001 nebyly s to přesvědčit svět o svých schopnostech a výkonnosti." Přece po těch útocích na Spojené státy se objevilo, že americké zpravodajské služby měly určité informace, nedokázaly je správně vyhodnotit, nedokázaly s nimi pracovat, takže je otázka, jestli některá opatření, kde svět slevuje z těch lidských práv nebo ze zásad demokratické společnosti, jestli se opravdu neminou účinkem, jestli nejsou samospasitelná a jestli nejsou samoúčelná. Samozřejmě, že státy nebo vlády jednotlivých států se snaží využít této situace, protože, vemte si, že jakékoliv opatření, které s antiterorismem skoro nemá nic společného, tak se říká: "Je to v zájmu boje proti terorismu." S tím jsme se setkali i u nás v České republice. Ale, a nemáte proti tomu protiargumentaci, protože je to skutečnost, ten boj je trošku neuchopitelný.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Rozumím. To je možná příležitost opět se obrátit na Jana Šuberta. Jsou schopny zpravodajské služby přesvědčit svět o tom, že mají reálné důvody třeba prostě požadovat takové opatření, anebo v povaze té jejich tajné práce je, že vlastně o nich stejně nevíme?

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
To všechno je, co říkal pan předseda, bezpochyby pravda a každé takové zásadní a dlouhodobé opatření vyžaduje velice pečlivého posouzení rizika a samozřejmě i následků těch protiopatření. Některá opatření mohou být mnohem brutálnější, bude zastaven provoz metra, přestanou fungovat obchodní domy, obchodní centra, vlakové spoje, zruší se lety, ale vždy je nutné, aby to bylo jenom na tu nezbytně krátkou a nutnou dobu. U těchto dlouhodobých opatření je ale třeba vzít v úvahu veškeré informace, které bezpečnostní složky předkládají, a to si myslím, nejsou jenom zpravodajské služby, je to policie, a podle těchto informací se rozhodnout. Američané říkají, že mají skutečně velmi, v krátkých intervalech za sebou dostávají na stůl velice varovné informace. Já neznám míru jejich věrohodnosti, ale zřejmě na základě těchto informací se rozhodli tak, jak se rozhodli.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ale já se vrátím k té druhé otázce, aby nezůstala nezodpovězená. Do jaké míry je toto opatření slučitelné s občanskými právy? Zeptám se podrobněji. Představuje snímání otisků a fotografování pro člověka nějaké konkrétní riziko? Může být nějak konkrétně zneužito, anebo je problém v tom, že je to zkrátka ponižující procedura?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Tak otisk prstu, stejně jako jiné biometrické informace, jsou velmi detailním popisem vašeho těla, vaší identifikace, poněvadž ty biometrické údaje mají tři základní charakteristiky. Ty údaje jsou všeobecné, to znamená, každý ten biometrický údaj má. Pak jsou unikátní, to znamená, že je velmi malá pravděpodobnost, že dva jedinci mají stejný biometrický obraz. A za třetí, to je, tu biometrickou informaci máte vždycky u sebe, protože ten prst si prostě nosíte s sebou, a to je skutečně zvláštní kategorie osobních údajů oproti těm jiným, kdy adresu, bydliště můžete změnit, koneckonců i jméno můžete změnit a kterýkoliv osobní údaj, ale právě ty biometrické nemůžete. A tam skutečně jde o to, zda uchovávání biometrických informací je přiměřené a zda skutečně v tom projektu "US Visit" nebo i v těch projektech, které navazují, není něco ještě skryto, co lidem nebylo řečeno. Například, mám teď na mysli, že Spojené státy původně chtěly uchovávat informace o těch pasažérech padesát let.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Teď se hovoří o daleko kratší době, o třech letech.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
A když začala jednání s Evropskou komisí, která zpočátku byla velmi striktně proti, postupně samozřejmě jaksi přistoupila na některé argumenty Spojených států. Tak evropský komisař, který vyjednával, docílil doby tři a půl roku, že budou ty údaje, což je podstatně méně, ale ono těch padesát let, víte, říkáme si možná, že to není podstatné, ale právě u té biometriky to může být velmi závažné, poněvadž biometrické údaje mohou obsahovat informace, které dnes nedokážeme detekovat. Dokáže to možná příští generace, nedávno proběhlo v odborném tisku, že například v otisku prstu nebo z otisků prstů lze vyčíst sexuální orientaci, jako nový vědecký poznatek, který předtím nikdy se nepoužil a nikdo nemůže říct, co věda objeví za rok, za dva, za pět, za deset, a pokud bude mít někdo databázi celosvětovou nebo obrovskou právě těch biometrických informací, tak může v budoucnu je vyhodnocovat jinými metodami a vyhodnotit je vůči třeba nějaké komunitě nebo nějaké společnosti negativním způsobem.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Říká doktor Karel Neuwirt. Česká republika zatím o něčem podobném neuvažuje. Zeptám se, jak je zajištěna bezpečnost našich občanů před teroristickými hrozbami, jestli vlastně nakonec i my se nedostaneme do situace, že to, co dnes je nám takové trošku podezřelé a cizí a politici jsou na to dost, většinou teda, rozzlobení, nezavedeme taky, Jan Šubert?

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Vesměs se diskutuje nebo ty dotazy, které dostáváme, tak jsou v tom smyslu, jaké to riziko vlastně vůbec je. Je velké, malé, střední, zanedbatelné, mizivé, ta odpověď je velice obtížná, ale my nebo Bezpečnostní informační služba, ve shodě s analýzami a informacemi našich partnerů ze zahraničí, se rozhodně nedomníváme, že toto riziko teroristického útoku na našem území je zanedbatelné, je velmi malé a lze je bagatelizovat, to rozhodně ne. Pro některé arabské radikály Česká republika je možná dobrým známým závětřím, oázou klidu a tento stav nechtějí měnit. Na druhou stranu nejsme jakýmsi rajským ostrovem v rozbouřeném moři a jsme součástí Evropy a z pohledu militantních fundamentalistů patříme k takové té zavrženíhodné a hříšné civilizaci. Jsme v NATO, jsem spojenci Spojených států, že naši vojáci v Iráku nebojovali, to někteří radikálové považují jenom za kosmetický detail, je pro ně rozhodující, že jsme tam skutečně byli. A teroristé určitě budou chtít dát o sobě vědět, budou chtít dokázat, že nebyli poraženi, budou vybírat neočekávaná místa, mohou udeřit kdekoliv a kdykoliv. Pokud jde o současnou situaci, v této chvíli my nemáme žádné informace, žádné poznatky o tom, že by České republice hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí, nicméně to potenciální, to existuje.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Máte i bez otisků prstů představu o tom, kdo k nám přichází a kdo se u nás zdržuje?

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Samozřejmě, máme dobré informace o tom, jací lidé vstupují na naše území. V tomto smyslu spolupracujeme s policií, dostáváme tyto informace, dostáváme informace od našich zahraničních partnerů. My jsme leckdy závislí právě na této informaci. Pokud partnerská zpravodajská služba, ze svého prostředí, kde pracuje, získá informaci, že se někdo k nám chystá, okamžitě tuto informaci poskytne, abychom věděli, že někdo takový může přijet, takže já si myslím, že ta mezinárodní spolupráce je nesmírně důležitá a nabývá na mimořádném významu.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Říká Jan Šubert. Karel Neuwirt?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Já bych se ještě trošičku vrátil k tomu, k té nezbytnosti. Já samozřejmě neříkám, že se nemají státy chránit proti terorismu, ale měly by, ty státy by měly přijímat skutečně nezbytná opatření a hlavně ta bezpečnostní opatření by měla být dodržována a když si vezmete z praktického pohledu řadu praktických věcí, které se staly, na letišti vám seberou kovovou pinzetku, zcela neškodnou, ale projde letec s pistolí v kufříku přes ochranku nebo se dostane na letištní plochu do prázdného letadla novinář, který otestuje sílu bezpečnostních opatření. Na, do budov některých chtějí skoro rodný list vaší babičky a přitom na zasedání Bezpečnostní rady státu projde neznámá osoba, aniž si jí někdo všimne, čili ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Vyjmenoval jste všechny skandály, víc jich není, naštěstí.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Ale ve světě jsou a jde o to, dokonce bylo po 11. září, když se analyzoval ten útok na "Dvojčata", řečeno, že kdyby byla dodržena bezpečnostní opatření v těch budovách, tak že ztráta na životech by byla menší. Nevím, jestli tady v budově rozhlasu všichni vědí, jaké jsou bezpečnostní mechanismy v případě rizika, jaké jsou únikové východy a tak dál, že jo. Já jsem absolvoval jeden planý poplach ve Štrasburku v Radě Evropy a tam nastal takový zmatek, že nikdo nevěděl, kudy má utéct, poněvadž hlavní vchod se uzavřel a nikdo nevěděl, včetně těch lidí, kteří pracují v té budově, kudy nějakými bočními vchody z té budovy ven, že jo, čili nejenom přijímat nová a nová opatření, ale důsledně dodržovat ta, která už byla přijata ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Posluchačům, kteří nás nevidí, můžu říct, že Jan Šubert přikyvuje hlavou. S tím souhlasí.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Přikyvuju, ano, ano.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já si myslím, že dáme teď prostor i našim posluchačům, kteří se můžou, jako vždy, do tohoto pořadu připojit, zatelefonují-li na dvě telefonní čísla. To první je 221552155, druhé je 221552255. Připomínám, že hosty jsou předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, doktor Karel Neuwirt a mluvčí Bezpečnostní informační služby Jan Šubert, kterých se můžete ptát. Český rozhlas 1 Radiožurnál, dovolal se nám první posluchač, přejeme mu dobrý podvečer.

posluchač
--------------------
Mihalovič, Ústí nad Labem, dobrý večer. Já se chci jenom zeptat, vy se bavíte furt o, prostě o těch různých, to jsou dvě věci, ale tam jde spíš, že vlastně máme dát ty bankovní konta, prostě veškerý informace o rodinných příslušnících. A pak bych se chtěl zeptat nebo spíš tu otázku, co jste vy, pane Hoffmane, položil panu Šubertovi. Proč vám neodpoví jasně na tu otázku, jestli budeme my, my si uděláme prostě opatření jako Američani. To je vyhýbavá odpověď ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se obávám, že on nám asi odpovědět nemůže, neboť to je otázka politické vůle našich politiků.

posluchač
--------------------
No, ale to je vyhýbavá odpověď /souzvuk hlasů/.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkuju vám pěkně.

posluchač
--------------------
Všechno, na shledanou.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Zeptáme se. Zdravíme, pokud je na lince druhý posluchač, dobrý den.

posluchač
--------------------
No, dobrý večer.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, můžete se ptát.

posluchač
--------------------
Můžu. /Nesrozumitelné/, Sezimovo Ústí. Prosím vás pěkně, já mám takový pocit, nikdo jasně neodsoudil ještě nějakýho teroristu, ale každej prostě přemejšlí o tom, jestli se Izrael adekvátně brání teroru, jestli se Spojený státy adekvátně bráněj teroru. Mně to připadá, ta diskuse, asi jako když bych uvažoval o tom, jestli zachraňuju utopenýho, jestli je etické, abych ho zachránil vytažením za vlasy. To mně připadá takový prostě trošku divný. Nebo takový to utajení těch informací. Tak v každým hotelu, v každým penzionu dávám k dispozici svůj občanský průkaz, kde mám rodný číslo, fotografii a všechno a vůbec se nebojím, že nějak zneužijou prostě tyto údaje a tady prostě jenom otisky prstů a z toho, že se vyčte, já nevím, sexuální orientace nebo takovýhle věci, nakonec je to nějaká ostuda, když má někdo nějakou sexuální orientaci?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jinými slovy, vám by vlastně to nečinilo problém dát otisky.

posluchač
--------------------
No, samozřejmě.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Rozumím vám.

posluchač
--------------------
No, prostě, já bych rád slyšel prostě, aby někdo jasně řekl prostě to, že se děje teror, to je nemravný, prostě nesprávný a je třeba proti tomu postupovat.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkujeme vám pěkně za váš názor i za otázku na téma adekvátní obrany, zodpovíme. V této chvíli dáme prostor dalšímu posluchači, dobrý den.

posluchač
--------------------
Michal, Olomoucko. Kdybych byl agent, tak bych byl neklidný, protože mám pocit, že tenhleten systém velice urychlí rozkrývání agentů.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ten systém otisků prstů?

posluchač
--------------------
Jistě, protože ten agent, když má jinou identitu si vyrobit, tak si jí sice vyrobí, ale ty otisky si nevyrobí, stejně jako ty zornice, který se dají snímat, otisky, to je trochu komplikovaný technicky, zornice ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Vy jste měl na mysli agenta, anebo teroristu?

posluchač
--------------------
Agenta, že to začne filtrovat výrazně agenty podle mého názoru.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Nejen teroristy?

posluchač
--------------------
No, teroristy třeba taky, ale ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkuju pěkně, už jsem porozuměl, já jsem jenom se chtěl ujistit, jestli vám rozumím. Zdravíme čtvrtého posluchače, dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den, Lenka z Prahy, já jsem se chtěla zeptat, jestli nějakým způsobem se trošičku /nesrozumitelné/ to, že u nás začíná vlastně taková xenofobie, že když se mluví o teroristech, tak se mluví jenom o občanech arabskejch států. A já si myslim, že těch nebezpečí je daleko víc. U nás se přece rozlejzají ruský mafie naprosto veřejně, čečenský mafie, a tam jako podle mě to jsou lidi, který jsou naprosto stejně nebezpečný, těm je prostě jedno, koho zabijou. Jestli prostě těmahle těma všema diskusema trošku pak neděláme úplně ze všech muslimů nebo ze všech Arabů, že jsou to prostě teroristi, vždyť přece tam je taky spousta normálních a slušnejch lidí.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jistě, dobře, děkujeme pěkně za tuto poznámku, naši hosté i na ni budou reagovat. Vyslechneme ještě dva naše posluchače. Toho prvního v této chvíli, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, tady je Fojtík z Ostravy. Já jsem se chtěl zeptat, jak se tu vyučuje ruština, angličtina, němčina, jestli by teď taky neměly být kurzy arabštiny, protože to je taky dost významný jazyk arabština.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A jak to souvisí, no, tak to už se nedovíme. Vyslechneme dalšího posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, slyšíme se?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, slyšíme vás.

posluchač
--------------------
Dobrý den, já bych chtěl jenom vzkázat tomu pánovi z BIS, že myslím ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Janu Šubertovi, Janu Šubertovi, mluvčímu BIS.

posluchač
--------------------
Ano, já bych chtěl říct jenom, že snad velká většina rozumných občanů České republiky rozumí tomu, proč třeba Bezpečnostní informační služba bude veškeré tyto snahy podporovat, protože v podstatě monitoring občanů dneska ve světě, ale i v České republice, v podstatě přechází rozumné hranice, které si kdo kdy doved představit a myslím si, že jakákoli slova, která se maskují za terorismus, prostě nemůžou odstranit tu podstatu problému, že když chtěly Spojené státy pomocí informační techniky, budou neustále pracovat na tom, aby veřejnost a veškeré názory, které jdou mimo oficiální rámec, aby byly dobře monitorovány a dobře dohledatelné, takže myslím si, že není to primárně o boji proti terorismu, je to primárně o tom, jestli státy získají kontrolu nad svými občany a o tom ta debata je a veškeré, čest těm, který toto budou bránit a které budou rozporovat ty neustále blamáže, které okolo toho jsou a zároveň, naposledy by mě zajímalo, jestli by mohl taky někdo z pánů zmínit, jak vidí vztah Amerika versus Česká republika třeba při udělování víz a při oboustranném kontaktu. Když Američané jedou do České republiky, žádný problém. Když my chceme někam vycestovat, tak se musíme podrobovat procedurám, které jsou naprosto neuvěřitelné. A je to zase o naší suverenitě a o tom, jak chceme fungovat. Čtyřicet let jsme fungovali tím, že jsme se museli ptát, dneska se ptáme znovu, jestli někam můžem, nebo nemůžem, děkuju, na shledanou.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Děkuju vám za tento vyčerpávající dotaz. Možná začneme právě od tohoto posledního. Velká většina lidí ví, proč BIS bude podporovat monitoring občanů. Nejde primárně o boj proti terorismu, ale o kontrolu vlastních lidí, tak to je námět na krátkou odpověď Jana Šuberta.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
My jsme svobodná, demokratická země a já mohu jednoznačně říci a jaksi s plným akcentem, že Bezpečnostní informační služba nemonitoruje chování našich občanů, jejich politické názory. Služba je tady proto, aby chránila Českou republiku před skutečně nejzávažnějšími riziky. Já mohu říct, tak trochu v nadsázce, že pokud kdokoli z našich občanů není špionem, není teroristou, není velkým tunelářem, neohrožuje demokratický systém, nevyzrazuje utajované skutečnosti, není ve spojení s organizovaným zločinem, ani v kontaktu s lidmi, kteří ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tak o něm nic nevíte.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
... v tomto smyslu ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tak o něm nic nevíte.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
... se s těmito lidmi nějakým způsobem stýkají, tak se v nejmenším nemusí obávat, že by Bezpečnostní informační služba se o takového člověka zabývala.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Říká Jan Šubert. Stejná, stejný příspěvek posledního posluchače a reakce Karla Neuwirta.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Já jenom bych trochu souhlasil s tím posluchačem, protože bezprostředně po atentátech ve Spojených státech státní administrativa Spojených států říkala: "Musíme toho co nejvíce využít, abychom se dostaly tak daleko, jak jen můžeme v přijímání bezpečnostních opatření." A dokonce republikán Bob Barr řekl: "Jde o to, zda vláda nezneužívá nouzové situace, aby získala pravomoci, které si nebyla sto zajistit dříve." Takže trochu jaksi cítím s oním posluchačem, že má obavu, aby to pronikání do soukromí lidí nepřerostlo v tuto únosnou mez a skutečně ten stát nezískal tolik informací, že by pak mohl ten /nesrozumitelné/ svět "Velkého bratra" permanentní monitorování lidí, ale o tom právě ten konflikt mezi zájmem zpravodajských služeb a zase těch ochránců lidských práv a ochránců soukromí a ti to v podstatě zase vracejí trošku zpátky, takže je skutečně o tom, najít ten, tu rovnováhu mezi /souzvuk hlasů/.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Připomeňme, že druhý posluchač, který nám zavolal, se spíše za takovéto opatření přimlouvá a ničeho se neobává, to znamená, že posluchači jsou vlastně v těch názorech vyvážení. Nicméně hned ten první se ptá, respektive má pocit, že nejde pouze o otisky prstů, ale taky o bankovní konta, informace o osobách příbuzných, máte pocit, že ten monitoring jde až tak daleko?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
No, já už jsem v úvodu naznačil, že to skutečně není jenom lokální snímání otisků prstů. To je vytvoření obrovské databáze personálních informací, kdy je to propojováno i s těmi informačními systémy o leteckých pasažérech, o tom, jakým způsobem jste platil letenku, z jakého bankovního účtu a jakým způsobem a byly tam dokonce požadavky na vaše dietní zvyklosti, které mohou samozřejmě zase trošku směřovat k nějakým etnickým nebo národnostním zvykům a podobně. Takže ten rozsah těch údajů je velmi velký a teď je o tom, aby byl vytvářen tlak, aby se minimalizoval ten rozsah údajů a také ten vyjednavač Evropské komise docílil toho, že takzvané citlivé osobní údaje, třeba údaje o zdravotním stavu, nebudou předávány Spojeným státům v rámci této akce.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Rozumím. Další otázka, agent by měl být podle našeho třetího posluchače velmi neklidný, protože tyto kontroly mohou rozkrýt zřejmě, jak jsem tomu teda asi, doufám, že správně, rozuměl, i vaše pracovníky. Jan Šubert.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Já se přiznám, že této otázce příliš nerozumím. Naši lidé nepracují navíc v zahraničí, my působíme na území tohoto státu a pokud má posluchač jaksi na mysli agenty z cizích zpravodajských služeb nebo zpravodajské důstojníky cizích služeb, tam působí zcela jiné režimy, takže toto se jich vůbec, vůbec nedotkne.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Agenti ten prst nebudou přikládat zřejmě, dobře. Tak ...

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Přiloží ho, ale zjistí se, kdo ...

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
I kdyby ho přikládali, ona tam ta kooperace se potom dělá s databází těch závadných osob, takže oni vám sejmou otisk, ale nic nezjistí, protože nenajdou ten váš otisk v té databázi těch potenciálních teroristů a projdete dál, takže ...

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Přesně, přesně.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Do jaké míry i vy máte pocit, podobně jako čtvrtý posluchač, anebo nemáte, že se zde neustále hovoří o jednom specifickém etniku o Arabech, ale vlastně stejným rizikem jsou mafiáni, kteří přicházejí z úplně jiných oblastí?

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Já nerozumím tomu dotazu, poněvadž my jsme tady o národnostních aspektech vůbec nehovořili. Hovoříme o terorismu celosvětovém jako takovém, a když pochází odkudkoliv, takže tady vůbec národnostní aspekty nepadly.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Já jenom jsem z toho vycítil, že, myslím, že to byla posluchačka, že měla jaksi na mysli to, že se příliš zabýváme terorismem a že na druhé straně tady existuje organizovaný zločin, který jaksi zůstává stranou. Ne, nezůstává stranou, policie se tomuto problému intenzivně věnuje, do jisté míry se v určitých globálních pohledech té věci věnujeme i my. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který je součástí policie, velmi dobře pracuje a má na svém kontě celou řadu úspěchů.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
USA versus Česká republika. Poslední posluchač, kromě jiného, zmínil i to, že když přijede Američan k nám, tak žádné velké problémy nemá, zatímco my zřejmě budeme podrobeni velmi podrobné proceduře. Myslíte si, že to je normální, anebo máte pocit, že našim vstupem do Evropské unie a sladěním vízové politiky s Evropskou unií se ta asymetrie ještě více objeví a prohloubí a co pak s tím? Karel Neuwirt.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Tak, já nejsem kompetentní tady hovořit, jaká bude vízová politika státu, to je věc vlády a zahraniční politiky státu. Nicméně je nutno vědět, že tím vstupem do Evropské unie nevzniká jakýsi automatický nárok na bezvízový styk ať už se Spojenými státy, nebo s někým, s jinými státy. Stejně tak například Řecko nemá bezvízový styk se Spojenými státy, naopak Slovinsko ho má, takže to není, že by automaticky každý unijní stát měl bezvízový styk se Spojenými státy, ale to je věc skutečně zahraniční politiky státu a k tomu já nejsem kompetentní se vyjadřovat.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
K tomu se zřejmě nevyjádří ani Jan Šubert.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Ne, ne, já samozřejmě, není to v mé kompetenci, je to tak, jak to říká pan předseda.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Zeptám se vás, zda se vstupem do Evropské unie prohloubí spolupráce zpravodajských služeb a jestli si umíte představit, že, dejme tomu, i vaše spolupráce v rámci, já nevím, jsou struktury, jako je NATO, se Spojenými státy bude tak dobrá, tak těsná, že bude možné prostě takováto opatření vyloučit?

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Spolupráce mezi zahraničními partnery funguje velice dobře. Pokud dochází k některým situacím, kdy u nás zasedá například banka, Světová banka, představitelé banky nebo jsou tady podobné akce tohoto druhu, zasedání NATO, tak prakticky ta výměna je téměř každodenní a myslím, že právě terorismus velice výrazně tuto výměnu informací akcentoval. Myslím, že je vynikající a že vstup do Evropské unie na ní, jaksi už jí nemůže dát něco navíc. Je na takové úrovni, že těžko jí dá něco navíc.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dostanu se k poslední otázce, na kterou máme zhruba minutu. Boj proti terorismu sleduje ochranu hodnot, mezi které patří svoboda. Jak rozumět opatřením, která v rámci boje proti terorismu svobodu v jistém smyslu omezují. Ustupujeme teroristům, anebo se jim bráníme? Velmi jednoduchá odpověď Karla Neuwirta.

Karel NEUWIRT, předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Generální tajemník Rady Evropy Schwimmer říkal: "Nesmíme vyslovovat lidská práva ve jménu jejich obrany." A já si myslím, že je to skutečně o hledání té rovnováhy a předložení jasných důkazů a argumentů, proč se ustupuje třeba z demokratických principů a z ochrany soukromí, protože to přinese nějaký konkrétní efekt. Nemůžeme mechanicky aplikovat metody opatření restrikce, když nebudeme vědět, jaké to bude mít skutečně ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To jsou poslední slova Karla Neuwirta a poslední věta Jana Šuberta.

Jan ŠUBERT, mluvčí BIS
--------------------
Nezbytné je hledat takový stav, kdy nepřijdeme o bezpečí a nepřijdeme ani o svobodu.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tak to byli hosté dnešního Radiofóra, doktor Karel Neuwirt, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, a mluvčí Bezpečnostní informační služby Jan Šubert. Přeji příjemný poslech dalších pořadů, od mikrofonu zdraví Ivan Hoffman.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém