Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 1

 
 
 
- z obsahu č. 1 -

Úvodní slovo předsedy ÚOOÚ, RNDr. Karla Neuwirta


I. Registrace

Přehled povolených zpracování údajů ÚOOÚ

V této sekci Věstníku najdou čtenáři ve formě přehledné tabulky seznam všech povolených zpracování údajů za dané období. Již brzy si budete moci prohlížet tento přehled na našich internetových stránkách.


II. Stanoviska Úřadu

Stanovisko č. 1/2000: Vedení dokumentace pacientů ve zdravotnictví

Viz rubrika "Stanoviska".


III. Sdělení Úřadu

Registrace se zjednoduší při použití formulářů ÚOOÚ

Tento příspěvek obsahuje řadu dalších metodických pokynů k vyplňování registračních formulářů.

Povolovací řízení pro předávání osobních údajů do zahraničí

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., stanovuje ve svém § 27, za jakých podmínek mohou být osobní údaje jednorázově předány nebo opakovaně předávány do jiných států. V příspěvku najdete řadu užitečných informací na toto téma.

Příprava prováděcích vyhlášek k zákonu o elektronickém podpisu

Prvního října tohoto roku nabyl účinnosti zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (dále "zákon o EP").  Je možné začít elektronický podpis používat až po uvedeném datu? Rozhodně ne. Elektronický podpis byl u nás používán již před účinností tohoto zákona a žádný právní předpis tomu nebránil. Jeho používání se dosud odehrávalo na smluvním základě, tj. komunikující strany se dohodly, že tuto formu podpisu vzájemně akceptují.Mnoho užitečných informací na téma "Elektronický podpis" najdete právě v tomto příspěvku.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém