Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 11 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 11 -

Po určité odmlce, způsobené velkým počtem zaregistrovaných subjektů, které bylo třeba prioritně zveřejnit v minulých částkách Věstníku, nabízí tato částka několik zajímavých textových materiálů. Vedle pravidelného přehledu povolených zpracování osobních údajů, tentokrát v období od 21. 7. 2001 do 22. 8. 2001, přinášíme dva teoretické pohledy na problematiku ochrany osobních údajů a tři příspěvky týkající se běžné praxe.

Článek ředitele odboru kontroly ÚOOÚ JUDr. Jiřího Maštalky „Změny právní úpravy o ochraně osobních údajů“ přibližuje novinky, které do právní úpravy ochrany osobních údajů přinesla novela zákona č. 101/2000 Sb., která nabyla účinnosti dnem 31. 5. 2001 jako zákon č. 177/2001 Sb.

Jedním z hlavních principů, na nichž je ochrana osobních údajů založena, je souhlas subjektu údajů. Odpovědím na základní otázky, které při uplatňování tohoto principu vznikají, bylo věnováno vystoupení prezidenta francouzské Národní komise pro informatiku a svobody Michela Gentota na Evropské konferenci komisařů pro ochranu údajů v Aténách. Úvod předsedy ÚOOÚ RNDr. Karla Neuwirta dává tento příspěvek do kontextu s právní úpravou souhlasu subjektu údajů v českém zákoně o ochraně osobních údajů.

V rubrice Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe najdete rady, jak postupovat ve třech konkrétních případech: při předávání osobních údajů Policii České republiky, při nahlížení do spisů podle správního řádu a v případě, že u vás absolvují praxi studenti, kteří při tom přicházejí do styku s osobními údaji vašich klientů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém