Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 15

 
 
 

- z obsahu č. 15 -

Věstníkem č. 15 vstupuje Úřad pro ochranu osobních údajů do dalšího roku své existence.

V této částce je zveřejněn přehled povolených zpracování osobních údajů za období 1. 1. –14. 2. 2002.

Rubrika Sdělení Úřadu tentokrát obsahuje důležité sdělení vztahující se k aplikaci elektronického podpisu - Seznam nástrojů, o nichž byla vyslovena shoda ve smyslu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 366 /2001 Sb. Je zde publikováno rovněž znění Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (90) 19. Týká se automatizovaného zpracování osobních údajů ve vztahu k poskytování platebních prostředků a jejich použití při platebních a jiných souvisejících operací. Z hlediska přípravy České republiky na vstup do Evropské unie jde o důležitý dokument, neboť zásady v něm obsažené se vztahují na všechny účastníky těchto operací (uživatele, instituce poskytující platební prostředky a poskytovatele komunikačních sítí). Vzhledem k připravované novele zákona č.21/1992 Sb., o bankách (sněmovní tisk č. 1041) jde tedy o užitečnou a velmi aktuální informaci.

Dalším otištěným dokumentem je text Rozhodnutí č. 1/2001 Pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů při Evropské komisi, zřízené článkem č.29 Směrnice č.95/46/ES. Počínaje letošním rokem byli do skupiny přizváni jako pozorovatelé zástupci dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů třinácti kandidátských států střední, jižní a východní Evropy. Díky tomuto rozhodnutí může i český Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňovat svůj názor při vytváření politiky Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém