Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 19

 
 
 

- z obsahu č. 19 -

V devatenácté částce Věstníku je publikován přehled povolených zpracování osobních údajů v období od 4. 7. 2002 do 22. 8. 2002 a rovněž přehled zrušených registrací v tomto období.

Ve Stanovisku č. 1/ 2002 se Úřad vyslovuje k problematice zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním zdravotní péče. Zabývá se vztahem zákona o ochraně osobních údajů jakožto obecným právním předpisem a zvláštními právními předpisy, z nichž základním je zákon o péči o zdraví lidu. Dále pojednává o právu subjektu údajů na informace vedené o jeho osobě ve zdravotnické dokumentaci a o problematice zpracovávání osobních údajů v souvislosti s prováděním klinického hodnocení a post marketingového sledování léčiv.

V dalším z publikovaných doporučení Rady Evropy – č. R (97) 5, o ochraně zdravotních údajů, se lze seznámit s obecnými zásadami pro zpracování osobních údajů v této oblasti.

V části věnované elektronickému podpisu upřesňujeme požadavky Úřadu, které byly publikovány ve Věstníku č. 12/2001, a zveřejňujeme dokument, jež je výkladem vyhlášky č. 366/2001 Sb. z hlediska ověřování bezpečnosti používání informačního systému pro certifikační služby a zajištění dostatečné bezpečnosti postupů, které tento systém podporují.

Vzhledem k poměrně častým dotazům veřejnosti na vývoj soudního sporu mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a Českým statistickým úřadem, jehož předmětem je stanovení rozsahu údajů shromažďovaných a dále zpracovávaných při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a likvidace dvou údajů zpracovávaných nad rámec zákona č.158/1999 Sb., zveřejňujeme usnesení Ústavního soudu v tomto sporu.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém