Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 20 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 20 -

Dvacátá částka Věstníku přináší v části věnované registraci přehled povolených zpracování osobních údajů v období od 23. 8. 2002 do 10.10. 2002 a přehled registrací, které byly v tomto období zrušeny. Zejména knihovníky a čtenáře knihoven bude zajímat Stanovisko č. 2/ 2002 ke zpracování osobních údajů v souvislosti s činností knihovny. Vyplývá z něj, že vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů není v knihovním zákoně upravena, je nutno při zpracování evidence čtenářů knihovny postupovat podle zákona o ochraně osobních údajů. Z hlediska minimálního rozsahu údajů nezbytného k identifikaci čtenáře stačí jméno, příjmení, adresa a datum narození. Rodné číslo je již pro stanovený účel údajem nadbytečným a jeho použitím dochází k porušení § 5 odst. 1 písmene d) zákona o ochraně osobních údajů. Dále v této částce Věstníku najdete další dokument Rady Evropy - Doporučení č. R 87 (15) Výboru ministrů členským státům upravující používání osobních údajů v policejním sektoru.

Závěrečná zpráva tzv. Peer Review-Hodnotící mise k ochraně údajů v České republice je výsledkem supervize zahraničních expertů vyslaných Evropskou komisí. Ve dnech 19.- 21. června 2002 mise navštívila Úřad pro ochranu osobních údajů, aby vyhodnotila, jak po dvou letech činnosti dokáže plnit úkoly spojené s ochranou osobních údajů a nakolik je jeho práce srovnatelná se standardem obdobných institucí ve státech Evropské unie. Evropskou komisí pověření experti konstatují, že Úřad v praxi plní všechny aspekty a podmínky obsažené v článku 28 Směrnice 95/46/ES a že: „Všechny útvary provádějí své činnosti s vysokým nasazením a na vysoké znalostní úrovni“. V této částce Věstníku se můžete rovněž seznámit s Prohlášením o spolupráci mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR a Agenturou na ochranu dat Španělska, jehož součástí je i stanovení oblastí, na které by se tato spolupráce měla zejména zaměřit. Prohlášením o spolupráci se uzavírá rozsáhlý roční projekt podpořený Evropskou unií, financovaný z prostředků programu Phare, v němž partnerem českého Úřadu pro ochranu osobních údajů byla právě španělská Agentura na ochranu dat.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém