Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 21 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 21 -

V jednadvacáté částce Věstníku najdete přehled povolených zpracování osobních údajů, které byly Úřadem zaregistrovány v období od 11.10. 2002 do 28. 11. 2002 a rovněž přehled zrušených registrací.

Doporučení č. R (95) 4 o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikačních služeb, se zvláštním zřetelem k telefonním službám, se týká oblasti, v níž dnes již naprostá většina lidí sděluje údaje o svém soukromí prakticky každý den. Dálkový přenos těchto údajů proto vyžaduje zvláště velkou pozornost, aby bylo soukromí uživatelů těchto služeb zabezpečeno. Doporučení obsahuje některé zásady formulované i v českém zákoně č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako „telekomunikační tajemství“, další zásady například pro uvádění osobních údajů účastníků v telefonních seznamech, použití údajů pro účely přímého marketingu a všímá si i některých relativně nových rysů v oblasti telefonních služeb, jakými jsou například identifikace čísla volajícího, automatické přesměrování hovorů a mobilní telefony.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je základním dokumentem Evropského společenství pro oblast ochrany osobních údajů. V souvislosti s předpokládaným vstupem České republiky do Evropské unie je velmi důležitá plná harmonizace našeho právního řádu s jejími články. Směrnice je zde poprvé publikována v novém aktuálním překladu, zohledňujícím terminologii zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém