Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 3

 
 
 
- z obsahu č. 3 -

Úvod


I. Registrace

Abecední seznam zaregistrovaných subjektů v období od 19. 3. 2001 do 24. 4. 2001

Seznam umožňuje snadné vyhledání zaregistrovaného subjektu, zveřejněného v první a druhé částce Věstníku.


Přehled povolených zpracování osobních údajů zaregistrovaných ÚOOÚ v období od 19. 3. 2001 do 24. 4. 2001

Tato část obsahuje přehled subjektů zaregistrovaných v uvedeném období. Obdobně bude i ve všech dalších částkách Věstníku zveřejňován vždy pouze přírůstek zaregistrovaných subjektů, nikoli jejich kompletní výčet.


II. Stanoviska Úřadu

Stanovisko č. 1/2001: Zveřejňování jmen dlužníků

Toto stanovisko Úřad zaujal k častému problému zveřejňování jmen dlužníků. Ve sdělovacích prostředcích je toto téma hodně diskutováno především v souvislosti se zveřejňováním jmen neplatičů nájemného.


III. Sdělení Úřadu

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za období od 1. 6. 2000 do 31. 12. 2000

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za období od 1. června do 31. prosince 2000 informuje ve třech hlavních kapitolách o zřízení Úřadu, jeho působnosti a hospodaření ve druhé polovině loňského roku. Tato výroční zpráva je předkládána v menším rozsahu než budou připravovány výroční zprávy v příštích letech a neobsahuje zatím hodnocení celkového stavu ochrany osobních údajů v České republice, které bude provedeno v další výroční zprávě za rok 2001. Důvodem k tomu je skutečnost, že Úřad svou činnost začal vykonávat až po 1. září a musel při výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č.101/2000 Sb. respektovat jeho přechodné ustanovení, které stanovilo jednoroční lhůtu pro uvedení zpracování osobních údajů do souladu s tímto zákonem.

Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe - č.1/2001: K pojmu osobní údaj

Úřad se bude na stránkách Věstníku vyjadřovat také k aktuálním problémům z praxe. Tentokrát přinášíme názor Úřadu na pojem "osobní údaj", jehož správné pochopení a aplikace je pro každého správce osobních údajů klíčem k tomu, jak údaje zpracovávat a náležitě je chránit.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém