Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 34 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 34 -

Částka 34 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled povolených zpracování osobních údajů zaregistrovaných v období od 22. června 2004 do 9. srpna 2004 a dále přehled registrací, které byly v tomto období zrušeny.

Rubrika Stanoviska Úřadu přináší Stanovisko č. 4/2004, které obsahuje aplikační výklad k části zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.

V oddíle Sdělení Úřad publikuje informaci o vyhlášení novely zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve Sbírce zákonů. Současně je zde uvedena informace o změně v oblasti registru zpracování osobních údajů a o změně rozsahu skutečností zveřejňovaných ve Věstníku Úřadu v souvislosti s výše uvedenou novelou. Dalším materiálem rubriky je Stanovisko č. 7/2003 Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES k dalšímu využívání informací veřejného sektoru a o ochraně osobních údajů. Posledním příspěvkem této části Věstníku je poznámka k judikatuře kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu týkajícího se působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad chce upozornit na skutečnost, že na základě novely zákona o ochraně osobních údajů budou v obsahu i v periodicitě Věstníku provedeny změny. Počínaje částkou 35, nebude již ve Věstníku zveřejňován abecední seznam zaregistrovaných subjektů ani přehled povolených zpracování osobních údajů zaregistrovaných Úřadem, ale pouze přehled zrušených registrací. Úřad již nemá ze zákona stanoveny termíny vydávání Věstníku. Umožňuje mu to využít publikační prostor Věstníku především pro zásadní informace a dokumenty z oblasti ochrany osobních údajů v České republice a státech EU.

V rámci vyšší informovanosti o materiálech vydávaných Evropskou unií Úřad již také od částky 34 Věstníku zavádí novou rubriku s názvem Materiály z Úředního věstníku Evropské unie. Příspěvky publikované v této rubrice budou přetiskovány v jejich původní podobě. Úřad není oprávněn činit zásahy do překladů těchto materiálů a nenese odpovědnost za jejich věcné či terminologické zpracování.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém