Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 35 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 35 -

Úřad ještě znovu upozorňuje na skutečnost, že na základě novely zákona o ochraně osobních údajů, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 26. července 2004, budou v obsahu i v periodicitě Věstníku provedeny změny. V souladu s novelizovaným zákonem o ochraně osobních údajů Úřad není povinen zveřejňovat ve svém Věstníku abecední seznam zaregistrovaných subjektů a povolených zpracování osobních údajů zaregistrovaných Úřadem, ale pouze přehled zrušených registrací. Informace o nových registracích je zveřejňována na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz) v rubrice Registrace.

Tato částka Věstníku tedy již obsahuje pouze přehled zrušených registrací - v období 10. 8. 2004 až 16. 11. 2004.

Rubrika Stanoviska Úřadu přináší Stanovisko č. 6/2004, které poskytuje informace o kopírování dokladů z pohledu zákona o ochraně osobních údajů.

Oddíl Sdělení Úřadu se věnuje aplikaci zákona o některých službách informační společnosti. Kromě obecné informace seznamuje s kompetencemi Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vztahu k šíření nevyžádaných obchodních sdělení a vzor formuláře k podání stížností na šiřitele takových sdělení. Součástí sdělení Úřadu jsou také dvě Stanoviska Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES: Stanovisko č. 4/2004, ke zpracování osobních údajů prostředky kamerového sledování a Stanovisko č. 8/2004, k informacím pro cestující, týkajícím se předávání údajů obsažených v PNR (Passenger Name Record – Záznam o knihování zákazníka), u letů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém