Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 43 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 43 -

Částka 43 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací za období od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006.

Rubrika Stanoviska Úřadu obsahuje tři oficiální stanoviska Úřadu: pdf Soubor Nahlížení do kandidátních listin a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev, pdf Soubor Dozorové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti s výkonem advokacie a stanovisko pdf Soubor K využívání elektronických karet.

V rubrice Sdělení Úřadu je publikována informace „Registrační povinnost správce a připravované změny“ upozorňující na zavedení nového elektronického registračního systému pro správce osobních údajů, který slouží k plnění oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. Další součástí této rubriky je materiál Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules) jako nástroj bezpečného předávání osobních údajů do třetích zemí. Předávání osobních údajů v rámci nadnárodních společností se stalo každodenní potřebou. Je v zájmu nejen podnikatelského sektoru, ale také dozorových úřadů, vytvořit fungující a životaschopný nástroj zajišťující dostatečnou ochranu osobních údajů při jejich zpracování a předávání do třetích zemí. Takovým nástrojem mohou být i závazná podniková pravidla, tzv. Binding Corporate Rules – BCR.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší také materiály Pracovní skupiny pro ochranu dat zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Prvním materiálem je pdf Soubor Pracovní dokument o otázkách ochrany údajů, které souvisejí s technologií RFID. Vzhledem k rostoucímu používání technologie RFID pro různé účely a aplikace, z nichž některé s sebou nesou obrovské důsledky pro ochranu údajů, se Úřad rozhodl, že je nezbytné zveřejnit tento pracovní dokument a přispět k probíhající diskuzi o otázkách RFID. Dalšími materiály jsou dvě stanoviska této pracovní skupiny. Jsou jimi Stanovisko č. 3/2006, které pojednává o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a na závěr Stanovisko 6/2005 zaměřené na oblast Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém