Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Č. 44 - archiv dokumentů

 
 
 
- z obsahu č. 44 -

Úvod

Ve čtyřicáté čtvrté částce Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů najdete přehled zrušených registrací za období od 26. 11. 2006 do 9. 3. 2007.

Rubrika Sdělení Úřadu obsahuje podstatné části pdf Souborrozhodnutí Úřadu, k nimž dospěl na základě řešení případů porušení zákona o ochraně osobních údajů, nebo podezření z porušení tohoto zákona. Rubrika Sdělení přináší, v návaznosti na stanovisko ředitele odboru legislativního a právního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dokument nazvaný pdf Soubor „Vyjádření a doporučení ÚOOÚ k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy“. Materiál předkládá základní přístupová kritéria Úřadu pro ochranu osobních údajů k této problematice, která lze shrnout do zásad, jež je nutno v konkrétním případě vždy posoudit dříve, nežli se učiní rozhodnutí o instalaci kamerového systému. Ti, kteří se po důkladném zvážení rozhodnou ve svých zařízeních kamerové systémy instalovat zde najdou vysvětlení, jak postupovat z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí rubriky je dále pdf Soubor „Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR ke zveřejňování záznamů městských kamerových systémů“. Se závěry MV ČR k této záležitosti se Úřad ztotožňuje a proto jej také publikuje ve svém Věstníku.

V zájmu vyšší informovanosti o dokumentech vytvořených v rámci WP29 - Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (tj. čl. 29 směrnice 95/46/ES), která se zabývá problematikou ochrany osobních údajů a soukromí, předkládá Úřad tři stanoviska této pracovní skupiny. Jsou jimi  Stanovisko 1/2006 o ochraně údajů na vnitřní postupy oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing),  Stanovisko č. 6/2006 k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti a Stanovisko  10/2006 ke zpracovávání osobních údajů Společností pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci /Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)/. V souvislosti s posledním uvedeným stanoviskem 10/2006 vydal Úřad na své tiskové konferenci konané dne 25. ledna 2007 u příležitosti Dne ochrany osobních údajů pdf Soubor „Prohlášení pro tisk“ k otázce týkající se skutečnosti, že společnost SWIFT poskytuje bez vědomí klientů finančních institucí údaje o mezibankovních finančních transakcích na vyžádání úřadům USA v rámci boje proti terorismu. Posledním publikovaným materiálem je  pracovní dokument pracovní skupiny WP 29 o ochraně údajů a důsledcích iniciativy eCall na ochranu soukromí.

Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladu.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém