Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 45 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 45 -

ÚVOD

Čtyřicátá pátá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací v období od 10. 3. 2007 do 15. 7. 2007.

V rubrice Stanoviska Úřadu je publikováno pdf Soubor stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací o činnosti orgánů veřejné správy. Činnost orgánů státní správy a územní samosprávy vykonávají lidé, fyzické osoby, a výkon směřuje v řadě případů rovněž vůči fyzickým osobám. Všechny tyto fyzické osoby mají právo na ochranu svého soukromí, které však může kolidovat s právem veřejnosti na informace. Výše uvedené stanovisko objasňuje možné aplikační nejasnosti zákonů, především zákona o ochraně osobních údajů a zákona o svobodném přístupu k informacím, které konkrétní zákonnou úpravu práva na ochranu soukromí a práva na informace provádějí.

V rubrice Sdělení Úřadu najdete dokument "Praktické otázky provozování kamerových systémů ve školách a školských zařízeních", jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti pohled Úřadu na konkrétní otázky související s instalací kamerových systémů zejména ve školách.

Dalším materiálem této rubriky je informace Úřadu o návrhu nové dohody o předávání dat ze jmenné evidence cestujících - PNR (Passenger Name Records) - leteckých společností do USA a text "Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o dohodě mezi EU a USA o jmenné evidenci cestujících". V rámci boje proti terorismu přijala vláda USA řadu bezpečnostních opatření, která však většinou současně vedou k určitému omezení základních lidských práv, včetně práva na soukromí a ochranu osobních údajů. Úřad vyjádřil kritické stanovisko k celkovému vyznění nové dohody, při kterém vycházel ze skutečnosti, že navrhovaná dohoda nabízí zhoršení úrovně ochrany osobních údajů cestujících oproti dohodám předchozím.

Rubriku Sdělení dále naplňují dvě stanoviska vytvořená Pracovní skupinou pro ochranu dat podle článku 29 (tj. článku 29 směrnice 95/46/ES), která se zabývá problematikou ochrany osobních údajů a soukromí: Stanovisko č. 8/2006 k přezkumu předpisového rámce pro elektronickou komunikaci a služby s důrazem na směrnici o soukromí a elektronickou komunikaci a Stanovisko č. 9/2006 o provádění směrnice Rady 2004/82/ES o povinnosti dopravců předávat předběžné údaje o cestujících.

Posledním dokumentem rubriky Sdělení Úřadu je Pracovní dokument o zpracování osobních údajů týkajících se zdraví v elektronických zdravotních záznamech (EHR). Tento dokument sepsala výše uvedená pracovní skupina s cílem poskytnout vodítko k výkladu právního rámce ochrany údajů použitelného pro systémy elektronických zdravotních záznamů (EHR), stanovit některé obecné zásady a popsat předběžné podmínky vybudování celostátního systému EHR z hlediska ochrany údajů a přispět k jednotnému používání vnitrostátních opatření přijatých podle směrnice 95/46/ES.

Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladu.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém