Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Č. 46 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 46 -

ÚVOD

Částka 46 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací za období od 16. 7. 2007 do 24. 9. 2007.

Rubrika Stanoviska Úřadu přináší pdf Soubor Stanovisko č. 2/2007 „Zdravotnická dokumentace a ochrana osobních údajů z pohledu nové úpravy“. Dokument vyjadřuje postoj Úřadu k novelizované právní úpravě zákona o péči o zdraví lidu. Z hlediska ochrany osobních údajů je zřejmé, že zákon o péči o zdraví lidu přináší do oblasti ochrany osobních údajů novou zvláštní úpravu, která se týká zejména pacienta, osob jemu blízkých a jejich práv na informace o zdravotním stavu, ale také povinností zdravotnických pracovníků při zabezpečování těchto práv pacienta a dalších osob zákonem stanovených.

V oddíle K problémům z praxe, který je součástí rubriky Sdělení Úřadu, najdete v informaci "K problematice narušování soukromí prostřednictvím funkce hlasitého odposlechu mobilních telefonů" vyjádření Úřadu k riziku možného průlomu do soukromí občanů a k porušení práva na ochranu osobních údajů, které je spojeno s funkcí hlasitého odposlechu v mobilních telefonech.

V rubrice Sdělení je také začleněna informace Úřadu o zprávě „Společná koordinační skupina pro EURODAC – zpráva o koordinované inspekci“. Zprávu společné koordinační skupiny o výsledcích inspekce systému EURODAC (evropská databáze otisků prstů, vytvořená na základě nařízení Rady /ES/) publikoval Evropský inspektor pro ochranu údajů, který je garantem, že při využívání systému EURODAC nedochází k porušování práva občanů na ochranu před nezákonným zpracováním osobních údajů a k porušování souvisejícího práva na ochranu soukromí.

Součástí rubriky sdělení je pdf Soubor Stanovisko č. 4/2007 Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29) k pojmu osobní údaje. Z informací o současné praxi v členských státech EU vyplývá, že mezi členskými státy existuje ohledně důležitých aspektů tohoto pojmu určitá nejistota a rozdílnost v přístupech. Cílem tohoto stanoviska pracovní skupiny je dosáhnout společného porozumění pojmu osobní údaje, situacím, v nichž by se měly používat vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů, a správnému způsobu jejich použití.

Rubrika Materiály z Úředního věstníku Evropské unie přináší pdf Soubor "Rozhodnutí Rady 2007/533/SV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)". Úřad publikuje výše uvedený materiál v návaznosti na skutečnost, že se ode dne 1. září 2007 v souvislosti s připravovaným vstupem do schengenského prostoru Česká republika plně zapojila do fungování Schengenského informačního systému (tzv. SIS) a veškeré aktivity v této oblasti se ČR bezprostředně týkají. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu http://www.uoou.cz v rubrice Schengen. Souhrnné informace o Schengenu jsou umístěny na webových stránkách Euroskop.cz a také na www.mvcr.cz/schengen.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém