Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Č. 47

 
 
 

- z obsahu č. 47 -

ÚVOD

Ve čtyřicáté sedmé částce Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů najdete přehled zrušených registrací za období od 25. 9. do 25. 11. 2007.

Rubrika Sdělení Úřadu obsahuje příspěvek Novelizace zákona o ochraně osobních údajů. Materiál informuje o nezbytných úpravách některých českých právních předpisů v souvislosti se zajištěním plného zapojení ČR do schengenské spolupráce, zejména v oblasti využívání tzv. Schengenského informačního systému (SIS).

V rubrice Sdělení je dále začleněn oddíl pdf Soubor Z rozhodovací činnosti Úřadu. Přináší přehled rozhodnutí Úřadu, k nimž dospěl na základě řešení případů porušení zákona o ochraně osobních údajů, nebo podezření z porušení tohoto zákona.

Ve Sdělení je publikován příspěvek k případům z praxe; jde o vyjádření Úřadu ke konkrétním problémům, které jsou Úřadu předloženy ke konzultaci. Tentokrát se Úřad vyjadřuje k možnosti použití osobních údajů z veřejných telefonních seznamů za účelem nabízení obchodu nebo služeb.

Součástí rubriky je také informace o 29. mezinárodní konferenci komisařů pro ochranu dat a soukromí, která se konala ve dnech 25. – 28. září 2007 v kanadském Montrealu. V příspěvku jsou publikovány tři rezoluce prezentující závěry a výsledky spolupráce delegátů této konference.

Posledním materiálem rubriky Sdělení je dokument Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (tj. čl. 29 směrnice 95/46/ES), která se zabývá problematikou ochrany osobních údajů a soukromí. Je jím Stanovisko č. 5/2007 k další dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR – Passenger Name Records) a jejich předávání leteckými dopravci Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států uzavřené v červenci 2007. Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladu.

Z materiálů Úředního věstníku Evropské unie je v této částce publikováno Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) týkající se zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). Jedná se o přetisk z Úředního Věstníku EU.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém