Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Č. 48

 
 
 

- z obsahu č. 48 -

ÚVOD

Částka 48 Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů je první částkou roku 2008. Obsahuje přehled zrušených registrací za období od 26. 11. 2007 do 5. 3. 2008.

V rubrice Sdělení Úřadu, v oddíle K problémům z praxe, je publikován materiál Ke zveřejňování údajů v rámci insolvenčního rejstříku. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008, přinesl nové možnosti řešení úpadků dlužníků. Tímto zákonem byl zřízen i insolvenční rejstřík, veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který obsahuje řadu osobních údajů nejen samotných dlužníků. Příspěvek pojednává o některých postupech podle insolvenčního zákona, včetně vedení insolvenčního řízení a provozování insolvenčního rejstříku z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Součástí rubriky Sdělení Úřadu je také materiál Uplatňování práva na přístup k údajům ve vztahu k SIS. Česká republika svým vstupem do Schengenu v závěru roku 2007 úspěšně dovršila integrační proces do západoevropských struktur. Jednou z forem spolupráce schengenských zemí, jejímž účelem je zachování vysoké úrovně bezpečnosti v rámci společného prostoru, je provoz databáze Schengenského informačního systému (SIS). Vzhledem k tomu, že SIS představuje rozsáhlou databázi osobních údajů, je nutno na nakládání s daty zde uloženými aplikovat standardy ochrany osobních údajů.

Rubriku uzavírá Stanovisko č. 6/2007 (WP139) Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP29) směrnice 95/46/ES k otázkám ochrany údajů souvisejících se systémem pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPCS – Consumer Protection Cooperation System). Účelem tohoto dokumentu je upozornit na některá rizika, která mohou z hlediska ochrany údajů z vytvoření a provozu systému CPCS vyplývat, a doporučit řešení, která by obavy zmírnila. Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladu.

Z materiálů Úředního věstníku Evropské unie je v této částce publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele a Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc. Jedná se o přetisky z Úředního věstníku EU.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém