Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Přehled případů předávání osobních údajů do zahraničí, u nichž není nutné žádat Úřad o povolení

 

Č. 49

 
 
 

- z obsahu č. 49 -

ÚVOD

Čtyřicátá devátá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací v období od 6. 3. 2008 do 1. 6. 2008.

V rubrice Stanoviska Úřadu je publikováno stanovisko „pdf Soubor Umístění kamerových systémů v bytových domech“. Ze strany vlastníků a nájemců bytových domů se stále častěji objevuje vůle instalovat kamerové systémy v bytových domech. V obecné rovině je nutné ke kamerovým systémům připomenout, že je lze s ohledem na jejich zvláštní charakter použít pouze v případě, pokud již všechny méně invazivní prostředky selhaly nebo je jisté, že by nebyly schopny naplnit vytyčený účel. Důvodem je skutečnost, že kamerový systém je prostředek, který zasahuje do základních lidských práv. Proto Úřad pokládá za nutné se k této otázce opět vyjádřit v souvislosti s jejich instalací v bytových domech a vytyčit tak svůj pohled na základní pravidla provozování těchto systémů.

Rubrika Sdělení Úřadu přináší v oddíle K problémům z praxe materiál „K možnosti obcí provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných prostranstvích“, kde se Úřad vyjadřuje k problematice zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamerového systému provozovaného obcí na veřejných prostranstvích, jako jsou například náměstí, ulice, parky atd., za účelem zajištění veřejného pořádku a předcházení a odhalování trestné činnosti.

Dalším materiálem této rubriky je pdf Soubor informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů. Se závěry MV ČR k této problematice se Úřad pro ochranu osobních údajů ztotožňuje.

Rubriku Sdělení Úřadu uzavírají dokumenty Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP29) směrnice 95/46/ES. Jsou jimi Stanovisko 7/2007 k otázkám ochrany údajů týkajícím se systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (systém IMI) a Stanovisko 8/2007 k úrovni ochrany osobních údajů v Jersey.

Rubriku Materiály z Úředního věstníku Evropské unie naplňuje dokument Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007 týkající se provádění systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů. Úřad publikuje toto rozhodnutí Komise v návaznosti na Stanovisko 7/2007 Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29, které se problematikou ochrany osobních údajů v systému IMI zabývá.

Úřad přetiskuje oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP29 i materiály z Úředního věstníku Evropské unie v jejich původní podobě a nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti překladu.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém