Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení)

 

Č. 50 - archiv dokumentů

 
 
 

- z obsahu č. 50 -

ÚVOD

Padesátá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled zrušených registrací v období od 2. 6. 2008 do 31. 10. 2008.

V rubrice Stanoviska Úřadu je publikováno nové stanovisko „pdf Soubor Souhlas se zpracováním osobních údajů“, jehož cílem je blíže objasnit principy udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zpracováním osobních údajů dochází k zásahu do soukromí jejich nositele. Stanovisko objasňuje pojem „souhlas“ se zpracováním osobních údajů a vysvětluje, co musí souhlas splňovat, aby byl platný a byl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rubriku Sdělení Úřadu otevírá dokument Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe nazvaný „K problematice provozu webových kamer přenášejících obraz na veřejně přístupné webové stránky z hlediska zákona o ochraně osobních údajů“. Úřad pro ochranu osobních údajů se v rámci své činnosti stále častěji setkává s problematikou využívání webových kamer. Tyto kamery jejich provozovatelé umísťují na nejrůznější místa; na náměstí obcí, do prostor koupališť a bazénů i jiných sportovních areálů, do kostelů, restaurací, škol, ale i do soukromých obydlí. S ohledem na stále rostoucí oblibu používání webových kamer ze strany soukromých i veřejných subjektů považuje Úřad za vhodné se k tomuto tématu vyjádřit z pohledu zákona o ochraně osobních údajů.

V rubrice Sdělení Úřadu je začleněn oddíl pdf Soubor Z rozhodovací činnosti Úřadu. Přináší přehled rozhodnutí, k nimž Úřad dospěl na základě řešení případů porušení zákona o ochraně osobních údajů, nebo podezření z porušení tohoto zákona.

Součástí Sdělení je také informace o zprovoznění elektronického informačního bulletinu na webových stránkách Úřadu v rubrice „Ochrana osobních údajů v zahraničí“. Rubrika bude od prosince 2008 přinášet na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz stručné anotace, zprávy a zajímavosti o celosvětovém dění v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí. Smyslem této nové služby pro veřejnost je pravidelné a aktuální předávání informací o tom, jakým způsobem se rozvíjí ochrana osobních údajů v zahraničí.

Rubriku Sdělení Úřadu uzavírají dokumenty Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 (WP 29) směrnice 95/46/ES. Jsou jimi Stanovisko 9/2007 k úrovni ochrany osobních údajů na Faerských ostrovech a Stanovisko 1/2008 k otázkám ochrany údajů v souvislosti s vyhledávači. Úřad přejímá oficiální překlady právně nezávazných dokumentů WP 29 v jejich původní podobě.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém