Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

č. 7/2001 - Prokázání státního občanství České republiky pro zápis do matriky studentů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe - č. 7/2001

V určitých situacích může být vznesen vůči fyzické osobě zákonný požadavek, aby prokázala, zda je občanem České republiky. Například zákon č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v § 88 odst. 2 stanoví, že mezi údaji, které se zapisují do matriky studentů, se u cizinců zaznamenává i údaj o státním občanství. V této souvislosti může být budoucí student vyzván, aby při přihlášce ke studiu prokázal své státní občanství. Jaký doklad k tomu musí občan České republiky předložit?

Zákon o občanských průkazech (č.328/1999 Sb.) v § 1 říká, že "tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky". To tedy znamená, že občanský průkaz nemůže mít nikdo, kdo není státním občanem České republiky. V § 2 téhož zákona je stanoveno, že občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje, mimo jiné, i své státní občanství. Obdobná ustanovení obsahoval v § 1 i dříve platný zákon o občanských průkazech (č.75/1957 Sb.) Není tedy rozhodné, že dosud platné občanské průkazy, vydané na základě tohoto již zrušeného zákona, neobsahují explicitně údaj o státním občanství a že tento údaj obsahuje až vzor občanského průkazu, vydávaný podle v současné době platného zákona č.328/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky k němu.

Podle § 2 zákona č. 329/1999 Sb. (zákon o cestovních dokladech) lze státní občanství ČR prokázat rovněž cestovním dokladem.

K prokázání státního občanství České republiky tedy plně postačuje předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu a není nutné předkládat zvláštní osvědčení o státním občanství.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 7/2001 - Prokázání státního občanství České republiky pro zápis do matriky studentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém