Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Často kladené otázky k obcím

 
 
 
Odpovědi na otázky týkající se správné praxe zpracování a ochrany osobních údajů v oblastech samosprávy a výkonu přenesené působnosti naleznete na stránkách Ministerstva vnitra, které je gestorem řady zvláštních právních předpisů upravujících zpracování údajů v těchto oblastech.

Je správné, že obec zveřejnila na svých internetových stránkách osobní údaje člověka, který požádal o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím?

Zveřejněná poskytnutá informace na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemůže obsahovat osobní údaje o žadateli o informaci (typicky identifikační a adresní údaje žadatele). Praxe ve zveřejňování osobních údajů o žadatelích je nesprávná. Takové zveřejňování osobních údajů nebylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a je v rozporu i s GDPR. Totožný názor obsahuje i stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra publikované pod č. 1/2012. V případě, že žadatel zjistí, že je jeho žádost o informace zveřejněna včetně jeho osobních údajů (identifikační nebo adresní údaje), lze v prvé řadě dosáhnout nápravy kontaktováním příslušné obce s upozorněním a žádostí na úpravu dokumentu tak, aby neobsahoval osobní údaje žadatele o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud žadatel o informaci nedosáhne nápravy ze strany obce, jako další krok lze doporučit podat podnět či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Poradna > Často kladené otázky dle oblastí > Často kladené otázky k obcím

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém