Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Česká obchodní inspekce

 
 
 

12. září 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh zásadní reformy postavení České obchodní inspekce (dále „ČOI“), která ji má od výlučného dozorového úřadu, tj. inspekce, přesunout směrem k policii sui generis s utajovanými metodami práce. Podle nového § 5a má být inspektor ČOI oprávněn právně jednat pod změněnou identitou a využívat prostor sloužící k zastírání činnosti České obchodní inspekce. Podle názoru ÚOOÚ tato koncepční změna neměla být učiněna pouhou novelou, nýbrž zcela novým zákonem o ČOI jako zvláštním druhu policie.

Navrhovaná změna má zásadní důsledky pro ochranu osobních údajů. Z návrhu ani z důvodové zprávy přitom nelze spolehlivě zjistit nebo dovodit, v jakém rozsahu mají být požadovány výjimky z obecných zásad zpracování osobních údajů, jež by vzhledem ke svým důsledkům (změny v rejstřících a evidencích vedených pro úřední potřebu a případně též přístupných veřejnosti) dopadaly především na správce dotčených informačních systémů, v nichž se předpokládá vložení, změna nebo vymazání údajů neurčitě vymezených jako „potřebné“ a na všechny oprávněné uživatele takto upravených osobních údajů. Rozsah zásahů do informačních systémů veřejné správy není popsán a nejsou ani známy parametry jako specifický účel (který se v daném případě pravděpodobně bude lišit systém od systému), kategorie fiktivních osobních údajů, které mají být zpracovávány jako předstíraně reálné a pravdivé. Důsledkem bude objektivní zpochybnění důvěryhodnosti informačních systémů veřejné správy.

Dne 7. září 2016 se konalo vypořádání zásadních připomínek. Vzhledem k tomu, že vypořádáním jsou v předloze provedeny poměrně významné změny a důvodová zpráva bude upravena k několika různým tématům, přislíbil předkladatel, že upravený text normativní části i důvodové zprávy zašle účastníkům vypořádání ke kontrole. Jejich podstatou je, že místo rozhodnutí ústředního ředitele ČOI o zřízení tajného agenta o něm rozhodne osobně ministr průmyslu a obchodu. ÚOOÚ s tím souhlasil.

sp. zn. UOOU-08234/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Česká obchodní inspekce

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém