Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

... chcete-li podat podnět nebo stížnost na porušení zákona o ochraně osobních údajů

 
 
 

Každý, kdo zjistí, nebo má důvodné podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů - mimo jiné jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, přesahují účel, pro který byly požadovány - má právo obrátit se na Úřad s podáním.

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení zákona o ochraně osobních údajů, by mělo obsahovat takové konkrétní informace, aby při následném řešení mohl být bez prodlení zvolen účinný a cílený postup:

  • označení subjektu podezřelého z porušení zákona o ochraně osobních údajů

  • popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů

  • uvedení osobních údajů (nebo alespoň jejich kategorií) zpracovaných v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů

  • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), které dokládají vztah mezi oznamovatelem (stěžovatelem) a subjektem, který jeho osobní údaje chybně zpracoval

  • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), z nichž lze dovodit porušení zákona o ochraně osobních údajů

  • případné uvedení odkazů na dostupné zdroje, které mohou svědčit o popisovaných skutečnostech

  • kontaktní údaje na oznamovatele (stěžovatele)

Podnět lze podat i anonymně na adresu Úřadu, nebo ho zaslat elektronickou cestou.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů /§ 29 odst 1písm.c)/ bude o vyřízení podnětu podávající osoba informována, pokud sdělí Úřadu své adresní údaje.

Podávající osoba ovšem není v případném správním řízení účastníkem řízení, může však být vyslechnuta jako svědek.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > Úřad > Mám dotaz. Jak postupovat? > ... chcete-li podat podnět nebo stížnost na porušení zákona o ochraně osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém