Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Média

 

Chci podat stížnost na správce nebo zpracovatele

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že není oprávněn řešit záležitosti, které jsou nahodilými operacemi s osobními údaji a nejsou součástí systematických zpracování údajů, stejně jako zpracování údajů v rámci osobní potřeby: 

 • ochranu majetku v domácnosti a na soukromém pozemku (vč. kamerových systémů bez nepřiměřeného dosahu na veřejné prostranství), 
 • šikanování a nátlak na zaměstnance na pracovišti – jedná-li se o problém přesahující zpracování údajů, je nutno učinit oznámení inspektorátu práce, 
 • podezření na zneužití identity – tuto trestnou činnost je třeba oznámit Policii ČR, 
 • ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, zejména v souvislosti s pomluvami a uváděním nepravdivých a nesprávných informací v tisku a na internetu – zde je nutno obrátit se na provozovatele médií (webů) a případně se domáhat omluvy a dalšího zadostiučení u soudu, 
 • rodinné a domácí využívání údajů (záliby a koníčky).

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR, musí obsahovat takové konkrétní informace, aby mohlo být vyhodnoceno a mohl být bez prodlení zvolen účinný a cílený postup. Jde zejména o:

 • označení subjektu podezřelého z porušení GDPR,
 • popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu mělo dojít k porušení GDPR,
 • uvedení osobních údajů (nebo alespoň jejich kategorií) zpracovaných v rozporu s GDPR,
 • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), které dokládají vztah mezi oznamovatelem (stěžovatelem) a subjektem, který jeho osobní údaje měl chybně zpracovávat,
 • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), vztahující se k vytýkanému zpracování osobních údajů,
 • případné uvedení odkazů na dostupné zdroje, které mohou svědčit o popisovaných skutečnostech,
 • identifikační údaje a také kontaktní údaje toho, kdo podává stížnost.

 

 

Odkazy

 • Formulář pro podání stížnosti [PDF, 1,1 MB]
  Pro vyplnění lze také využít aplikaci Adobe Reader dostupnou zdarma zde: https://get.adobe.com/cz/reader/ Podatel je vždy Úřadem informován o posouzení a vyřízení jeho podání.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Poradna > Chci podat stížnost na správce nebo zpracovatele

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém