Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů předávaných třetím osobám Českým statistickým úřadem (dále také ČSÚ)

 

Chci podat stížnost na správce nebo zpracovatele

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že není oprávněn řešit záležitosti, které jsou nahodilými operacemi s osobními údaji a nejsou součástí systematických zpracování údajů, stejně jako zpracování údajů v rámci osobní potřeby: 

 • ochranu majetku v domácnosti a na soukromém pozemku (vč. kamerových systémů bez nepřiměřeného dosahu na veřejné prostranství), 
 • šikanování a nátlak na zaměstnance na pracovišti – jedná-li se o problém přesahující zpracování údajů, je nutno učinit oznámení inspektorátu práce, 
 • podezření na zneužití identity – tuto trestnou činnost je třeba oznámit Policii ČR, 
 • ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, zejména v souvislosti s pomluvami a uváděním nepravdivých a nesprávných informací v tisku a na internetu – zde je nutno obrátit se na provozovatele médií (webů) a případně se domáhat omluvy a dalšího zadostiučení u soudu, 
 • rodinné a domácí využívání údajů (záliby a koníčky).

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR, musí obsahovat takové konkrétní informace, aby mohlo být vyhodnoceno a mohl být bez prodlení zvolen účinný a cílený postup. Jde zejména o:

 • označení subjektu podezřelého z porušení GDPR,
 • popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu mělo dojít k porušení GDPR,
 • uvedení osobních údajů (nebo alespoň jejich kategorií) zpracovaných v rozporu s GDPR,
 • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), které dokládají vztah mezi oznamovatelem (stěžovatelem) a subjektem, který jeho osobní údaje měl chybně zpracovávat,
 • listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), vztahující se k vytýkanému zpracování osobních údajů,
 • případné uvedení odkazů na dostupné zdroje, které mohou svědčit o popisovaných skutečnostech,
 • identifikační údaje a také kontaktní údaje toho, kdo podává stížnost.

 

Formulář pro podávání stížností

(Pro jeho vyplnění použijte aplikaci Adobe Reader dostupnou zdarma na https://get.adobe.com/cz/reader/)


Podatel je vždy Úřadem informován o posouzení a vyřízení jeho podání.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Poradna > Chci podat stížnost na správce nebo zpracovatele

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém