Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost

 

Další přestupky projednávané Úřadem

 
 
 
Nad rámec výše uvedených porušení nařízení (EU) 2016/679 Úřad projednává tyto přestupky:
  • přestupky, které se týkají porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem; např. § 8a a 8b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), nebo § 53 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), upravené v § 44a a 45a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
  • přestupky právnických osob a fyzických osob podnikajících, které se týkají nakládání s rodným číslem, resp. jeho využívání, upravené v § 17e zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
  • přestupky, které se týkají šíření nevyžádaných obchodních sdělení, upravené v § 10a a 11 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti),
  • přestupky, které se týkají neoprávněného zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji, upravené v § 34a a § 34b zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech),
  • přestupky, které se týkají neoprávněného zpracování strojově čitelných údajů vedených v občanských průkazech a údajů vedených v kontaktním elektronickém čipu, upravené v § 16a a 16b zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
  • přestupky, které se týkají sdělení uživatelského jména a přístupového hesla k nahlížení do registru oznámení a použití nebo dalšího zpracovávání údajů vedených v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře, upravené v § 23 odst. 2§ 24 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Přestupky > Další přestupky projednávané Úřadem

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém