Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Další přestupky projednávané Úřadem

 
 
 
Nad rámec výše uvedených porušení nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Úřad projednává tyto přestupky:
  • přestupky, které se týkají porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem; např. § 8a a 8b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), nebo § 53 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), upravené v § 61 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Pokud spáchá přestupek podle § 61 zákona č. 110/2019 Sb. orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt, Úřad podle § 61 odst. 3 tohoto zákona od uložení správního trestu upustí,
  • přestupky podle § 63 odst. 1 a 2 zákona č. 110/2019 Sb., které se týkají porušení povinností uložených tímto zákonem na základě tzv. trestněprávní směrnice1,
  • přestupky právnických osob a fyzických osob podnikajících, které se týkají nakládání s rodným číslem, resp. jeho využívání, upravené v § 17e zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
  • přestupky, které se týkají šíření nevyžádaných obchodních sdělení, upravené v § 10a a 11 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), které se týkají porušení povinností uložených tímto zákonem na základě směrnice o soukromí a elektronických komunikacích2,
  • přestupky, které se týkají neoprávněného zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji, upravené v § 34a a § 34b zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech),
  • přestupky, které se týkají sdělení uživatelského jména a přístupového hesla k nahlížení do registru oznámení a použití nebo dalšího zpracovávání údajů vedených v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře, upravené v § 23 odst. 2 a § 24 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

  1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
  2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Přestupky > Další přestupky projednávané Úřadem

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém