Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

DIČ na účtenkách EET

 

 
 

1. prosince 2016

V souvislosti se zahájením elektronické evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb se množí dotazy podnikatelů na uvádění daňového identifikačního čísla na vydávaných účtenkách, v jehož důsledku bude docházet ke zpřístupňování jejich rodných čísel v mnohem větším rozsahu, než tomu bylo v souvislosti s dosavadní povinností uvádět daňové identifikační číslo.

Dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 112/2016 Sb., zákona o evidenci tržeb, je nyní poplatník povinen uvádět své daňové identifikační číslo na účtence, vydávané tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Tedy každému zákazníkovi, který může s účtenkou jako dokumentem dále disponovat. Konstrukce daňového identifikačního čísla na základě rodného čísla je stanovena v § 130 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Na základě daňového řádu a zákona o evidenci tržeb tak bude docházet k dalšímu zpřístupňování rodných čísel podnikatelů.

Na velkou problematičnost využití rodného čísla v rámci daňového identifikačního čísla Úřad pro ochranu osobních údajů již v minulosti upozorňoval,[1] nemá však kompetenci, aby mohl zákonný podklad pro stávající praxi používání rodných čísel změnit.

Současně je třeba upozornit, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem libovolně zacházet. Pokud by s ním dále neoprávněně nakládal nebo číslo neoprávněně využíval, dopustil by se přestupku či jiného správního deliktu podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

V poslední době Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel větší množství nesouhlasných podnětů namířených proti takto nastavené zákonné úpravě. Zde je nutno upozornit, že v této věci je třeba obracet se na gestora zákona, Ministerstvo financí, a další subjekty, které mají přímý vliv na legislativní proces.


[1] Např. zde.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 1.12.2016 / 1.12.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém