Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

DIČ z účtenek zmizí, rozhodl Ústavní soud

19. 12. 2017 – Ústavní soud vyhověl v minulém týdnu návrhu skupiny poslanců a zrušil některá ustanovení či jejich částí zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) a nařízení vlády o evidenci tržeb. Jedním z nich je povinnost uvádět daňová identifikační čísla na vydávaných účtenkách, v jejímž důsledku dochází ke zpřístupňování rodných čísel podnikatelů ve velkém rozsahu.
 

 
 
Ústavní soud nejprve konfrontoval samotný systém (EET) s namítaným porušením základních práv a dospěl k závěru, že napadený zákon jako celek není protiústavní. Protiústavní jsou však některá jeho dílčí ustanovení.

Z pohledu ochrany osobních údajů je třeba především upozornit na to, že Ústavní soud (ÚS) zrušil tu část zákona o EET, která stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), přičemž toto číslo v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje rodné číslo podnikatele. Takové řešení není podle ÚS dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality. Takový závěr je navíc podle ÚS v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR.

Rovněž Úřad pro ochranu osobních údajů v minulosti dlouhodobě upozorňoval na velkou problematičnost využívání rodného čísla v rámci daňového identifikačního čísla.

Úřad opakovaně upozorňoval Ministerstvo financí jako gestora daňové agendy na nevhodnost tvorby daňového identifikačního čísla (DIČ) pouhým okopírováním rodného čísla občanů. Učinil tak v rámci legislativních připomínek v letech 2004 a 2008, a také po spuštění elektronické evidence tržeb, kdy si požadoval jednání s Ministerstvem financí. Úřad obecně zastává názor, že rodné číslo by mělo být v budoucnu při postupující elektronizaci veřejné správy používáno jako neveřejný identifikátor.

Jako celek však zákon o EET u Ústavního soudu prošel a platí dál. U třetí a čtvrté etapy EET je podle ústavních soudců nutné důkladně zvážit dopady a vymezit výjimky přímo v zákoně a ne jen ve vládním nařízení. ÚS dále konstatoval, že bude nyní na zákonodárci, jaký další postup pro zavádění těchto dvou fází EET zvolí a jak přímo v zákoně vymezí skupiny osob z této povinnosti vyňatých, popř. povinných vést jen zjednodušenou evidenci.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 včetně disentů je dostupný v PDF zde (599 KB, PDF).
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 19.12.2017 / 19.12.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém