Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Diebold Nixdorf s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním účtenkové loterie

 
 
 
Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb, konktrétně zpracování v souvislosti s pořádáním účtenkové loterie dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V rámci kontroly byl prověřen i podnět, jehož obsah s předmětem kontroly souvisel.

Kontrolovaná osoba je při zpracování osobních údajů v souvislosti s účtenkovou loterií v postavení zpracovatele osobních údajů, správcem osobních údajů je Ministerstvo financí (u kterého Úřad provedl kontrolu paralelně). Úřad zjistil, že pravidla účtenkové loterie umožňují dva typy registrace hráče, a to registraci základní a registraci úplnou (vytvoření hráčského účtu). Od zvoleného typu registrace se odvíjí i rozsah osobních údajů, které kontrolovaná osoba pro správce shromažďuje a dále zpracovává. V souladu se smlouvou se správcem uzavřela kontrolovaná osoba smluvní vztah s dalšími společnostmi, tedy se subdodavateli jednotlivých služeb či komponent nezbytných pro zajištění provozu účtenkové loterie. Tito subdodavatelé jsou pak v postavení osob zpracovávajících osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se zpracovatelem dle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném).

Vzhledem k postavení kontrolované osoby se Úřad zaměřil na posouzení úrovně zabezpečení osobních údajů dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb., a to jak ze strany kontrolované osoby, tak i ze strany jejích subdodavatelů. Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Diebold Nixdorf s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním účtenkové loterie

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém