Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

DNA - archiv dokumentů

 
 
 

21. června 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že ačkoliv předkladatel přizval ÚOOÚ do vnitroresortního připomínkové řízení a ÚOOÚ dne 27. dubna 2016 své připomínky předkladateli sdělil, nepodařilo se ministerstvu vnitra do výsledného textu promítnout žádnou z nich.

Návrh pouze legalizuje současný stav, tedy jednostranně upřednostňuje bezpečnostní hledisko nad ochranou soukromí. Jak ukládá konstantní judikatura ESLP, např. S. a Marper v. Spojené království z 4. 12. 2008, sp. zn. 30562/04, základní náležitosti zpracování dat musí být obsaženy v právním předpisu, aby byly pro adresáty předvídatelné. ÚOOÚ vytýká zejména: 

1.    příliš široký účel,
2.    smíšení profilů a vzorků,
3.    extrémní rozsah,
4.    extrémně dlouhá doba uchování a
5.    zmatečné pojetí identifikace.

sp. zn. UOOU-06274/16

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém