Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Doba uchovávání vzorků DNA v souvislosti s testem otcovství

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. S výjimkou zařazení do databáze DNA je účelem zpracování citlivých údajů (biologického vzorku a následného profilu DNA) provedení objednaného testu, tedy testu otcovství. Za dobu nezbytnou stanovenému účelu považuje v daném případě správní orgán dobu provedení vlastního testu, a jelikož je předmětem smluvního vztahu mezi účastníkem řízení a objednatelem zpracování citlivého údaje, tak i dobu na reklamaci vad dle obecných právních předpisů. V daném případě se smluvní vztah mezi účastníkem řízení a objednatelem (subjektem údajů) řídí smlouvou o dílo, konkrétně § 631 až § 643 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za vady díla se v tomto případě řídí obecnými ustanoveními o odpovědnosti za vady dle § 499 a násl. občanského zákoníku, kdy analogicky dle § 504 občanského zákoníku lze vady vytknout ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy obdrží objednatel výsledek testu. Po uplynutí této lhůty právo k uplatnění vad zaniká. Tímto okamžikem současně dle správního orgánu končí také doba, po kterou lze uchování odebraného vzorku a výsledného profilu DNA považovat za nezbytné a vzniká správci dle § 20 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. povinnost tyto citlivé údaje zlikvidovat.
(čj. SPR-3017/08-19)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém