Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Dohoda mezi ČR a OSN - archiv dokumentů

 
 
 
Informace k Směrnici pro jednání o návrhu Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o výkonu rozsudků uložených Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodním reziduálním mechanismem pro trestní tribunály

10. srpna 2015

Návrh Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o výkonu rozsudků uložených Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodním reziduálním mechanismem pro trestní tribunály (dále jen „návrh Dohody“) jako samostatné dvoustranné mezinárodní smlouvy, která obsahuje závazek České republiky přijímat žádosti Tribunálu/Reziduálního mechanismu o předávání osob odsouzených Tribunálem/ Reziduálním mechanismem k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky, diskreční pravomoc českých orgánů, formu a obsah žádosti o předání, proceduru předání odsouzené osoby, hrazení nákladů spojených s předáním odsouzené osoby a s výkonem trestu a informování o průběhu a ukončení výkonu trestu byl České republice předložen. Vzhledem   k tomu, že Tribunál i Reziduální mechanismus byly založeny rezolucí Rady bezpečnosti OSN, bude Dohoda uzavřena mezi Českou republikou a OSN. Dohody o předávání odsouzených osob byly dosud sjednány se 17 evropskými státy.

Česká strana má při expertním jednání vycházet především z  právní úpravy výkonu rozhodnutí mezinárodních soudů obsažené v zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Snahou české strany bude co nejvíce přiblížit ujednání Dohody vnitrostátní právní úpravě a praxi a současně dbát závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodního práva a z jejího členství v Evropské unii.

Směrnice výslovně obsahuje instrukci „vycházet při sjednávání Dohody přiměřeně také z principů zpracování osobních údajů v trestním řízení“. Návrh Dohody při tom již tyto principy respektuje. Není proto důvodu vznášet připomínky.

čj. UOOU-08490-15/2


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Dohoda mezi ČR a OSN

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém