Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Doprovodný zákon - celní řád - archiv dokumentů

 
 
 
Informace k návrhu zákona celní řád

22. září 2015

Návrh zákona přizpůsobuje český právní řád stavu, kdy nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní kodex Unie“), nahradí s účinností od 1. května 2016 stávající celní kodex Společenství. Celní řád nahrazuje celní zákon. Vzhledem k tomu, že právní úprava celní problematiky je soustředěna především do celního kodexu Unie, je národní úpravě ponechán poměrně omezený prostor procesních a kompetenčních pravidel. Ta jsou upravena v daňovém řádu a správním řádu a v zákoně o Celní správě České republiky. Celní řád má zajistit přizpůsobení českého právního řádu celnímu kodexu Unie a stanovit zvláštní pravidla tam, kde obecné předpisy nevyhovují; v důsledku toho je souborem partikulárních pravidel, která navazují na jiné právní předpisy. Návrh zákona současně reaguje na aplikační problémy při celním řízení v rámci celního dohledu, celní kontroly a celního řízení. Sekundárním cílem je snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů.

Ve vztahu k působnosti ÚOOÚ návrh upravuje lhůtu pro uchování informací pro účely celní kontroly a přestupky a správní delikty na úseku poskytování a uchovávání údajů a dokladů a dále zpracování statistických údajů; tento návrh je řádně odůvodněn. Nové zpracování osobních údajů návrh nezakládá. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů je provedeno s vadami a jako takové bylo napadeno připomínkou požadující doplnit slovní vyjádření zásahu do soukromí, který je kompenzován dále popsaným uplatněním zásady neveřejnosti.

čj. UOOU-09728/15-8

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Doprovodný zákon - celní řád

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém