Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Dozorová činnost VZP

 

 
 
Inspektor Úřadu převzal stížnost zaslanou ředitelem sociálního zařízení, které se stará o těžce postižené pacienty. Obsahem stížnosti byla skutečnost, že oblastní pobočka zdravotní pojišťovny provádí v sociálním zařízení kontrolu a v rámci této kontroly zkopírovala kompletní zdravotnickou dokumentaci tří pacientů-klientů sociálního zařízení v rozsahu 680 stránek a tyto kopie si odvezla. Dle stěžovatele tím došlo k neoprávněnému shromažďování a zpracování osobních údajů a citlivých údajů pacientů, a to v rozporu se zákony upravujícími dozorovou činnost VZP, se zákonem o péči o zdraví lidu, který upravuje nakládání se zdravotnickou dokumentací, a zákonem o veřejném zdravotním pojištění. V rámci kontroly bylo zjištěno, že sociální zařízení je současně smluvním zdravotnickým zařízením VZP, ve kterém jsou na základě příslušného zákonného zmocnění revizní lékaři oprávněni kontrolovat využívání zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění, a to včetně pořizování si kopií zdravotnické dokumentace i zařazení pořízených fotokopií do spisu prováděného šetření. V opačném případě by tak bylo VZP, resp. i dalším zdravotním pojišťovnám znemožněno kontrolovat a posuzovat odůvodněnost léčebného procesu, předepisování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a porovnání vynaložených nákladů se skutečností a rozsahu a druhu zdravotní péče odpovídající zdravotnímu stavu pojištěnce.
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém