Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ochrana osobnosti podle občanského práva, Švestka/Jehlička/Pavlík/Plecitý/Knap, Praha, Nakladatelství LINDE, 2004

 
 
 

Praktická příručka pojednávající o ochraně osobnosti fyzické osoby v občanském právu vychází již ve čtvrtém, podstatně přepracovaném a doplněném vydání. Výklady přihlížejí nejen k základním principům ústavního řádu, ale i k řadě změn, které v běžném zákonodárství nastaly. Zapracována je rovněž nová judikatura obecných soudů, soudu Ústavního i Evropského soudu pro lidská práva. Po úvodní obecně teoretické části jsou do hloubky rozebrány jednotlivé předměty ochrany osobnosti fyzické osoby: právo na tělesnou integritu, osobní svobodu, jméno, podobu, čest a důstojnost, slovní projevy osobní povahy a osobní soukromí. Nově je připojena část třetí, která je věnována některým aktuálním otázkám občanskoprávní ochrany osobnosti fyzické osoby v současné právní praxi, konkrétně její ochrany ve zpravodajství, při reklamě, při uplatňování tzv. lustračního zákona, v informačních systémech, jakož i při uplatňování zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Ochrana osobnosti podle občanského práva, Švestka/Jehlička/Pavlík/Plecitý/Knap, Praha, Nakladatelství LINDE, 2004

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém