Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Edinburgh 2009 - archiv dokumentů

 
 
 

Na jaře roku 2009, ve dnech 23. a 24. dubna 2009, se konala Jarní konference evropských komisařů pro ochranu dat, tentokrát v Edinburghu. Hostitelem byl Úřad informačního komisaře, který je garantem pro ochranu osobních údajů ve Spojeném království. Za český Úřad pro ochranu osobních údajů se setkání zúčastnila delegace v čele s předsedou Úřadu RNDr. Igorem Němcem.

V rámci Jarní konference, jež je stálou organizační platformou, spolupracují tradičně orgány, které vykonávají dozor nad ochranou osobních údajů v evropských státech a splňují požadavky vyplývající z Úmluvy č. 108. Plenární zasedání se koná jednou ročně, pokaždé v jiném místě. Akci, na které se projednávají aktuální otázky ochrany osobních údajů, hostí jednotliví akreditovaní členové.

Hlavním námětem, který se skrýval pod mnoho neříkajícím mottem konference „Zdokonalení ochrany dat“, byla snaha zahájit dlouhodobou diskusi o tom, do jaké míry „acquis communautaire“ v oblasti ochrany osobních údajů, tedy především Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, odpovídá potřebám současného vývoje. Jde především o vývoj v oblasti informačních technologií a sítí a o celkové globalizační trendy. Předseda Úřadu informačního komisaře (což je britská obdoba našeho ÚOOÚ) tak velice vehementním způsobem nastolil i na půdě nezávislých orgánů dozoru nad ochranou osobních údajů téma, ke kterému je třeba přistupovat i s jistou opatrností, protože nelze vyloučit tlaky na oslabení jednoho ze základních lidských práv.

Jako obvykle měl na konferenci významné slovo předseda Pracovní skupiny pro policii a justici, která svůj mandát odvozuje právě od jarních konferencí a produkuje významné dokumenty o potřebách ochrany osobních údajů ve sféře vymáhání práva. Zástupci úřadů pro ochranu osobních údajů ze Slovenska a České republiky přednesli zprávu o posledních workshopech k vyřizování stížností a podnětů (Case Handling Workshop) v Bratislavě a v Praze. V závěru vystoupil předseda ÚOOÚ RNDr. Igor Němec s pozváním na příští Jarní konferenci, která se bude konat 29.-30. dubna 2010 v Praze.

Dokumenty z konference

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém