Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky.

E-mail: posta@uoou.cz

Datová schránka: qkbaa2n

Přijímá podání s i bez elektronického podpisu.

Datové soubory jsou přijímány ve formátech: txt, html, doc, rtf, pdf, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg.

Oznámení obsahující škodlivý kód (vir, spyware apod.) nebudou dále zpracovávána a podávající bude o této skutečnosti vyrozuměn.

Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy elektronickou podatelnou může být z technických důvodů 9 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, případně jej doručit osobně.

Po vyzvednutí oznámení z e-mailové schránky úřadu dostane podávající zprávu o doručení.

Je – li oznámení opatřeno certifikovaným elektronickým podpisem, ověřuje se platnost tohoto podpisu.

O případné neplatnosti podpisu je odesilatel vyrozuměn a dále se oznámení nezpracovává.

Po kontrole čitelnosti, úplnosti a postoupení k vyřízení dostane podávající potvrzení o podání.

Veškerá tato komunikace je směrována na elektronickou adresu, z níž  je podání odesláno.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců ÚOOÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Ing. Ilona Becerra

Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči ÚOOÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.


Svou informační politiku, včetně způsobů poskytování konzultací, shrnul Úřad ve svých Pravidlech pro poradenství a konzultace.

 
 
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Elektronická podatelna
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém