Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Elektronizace veřejných zakázek 2016- 2020

 
 
 

Informace ke Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrhu dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrhu povinného používání NEN

10. listopadu 2015

Strategie elektronizace veřejných zakázek na období let 2016 až 2020 (dále jen „strategie“) je koncepčním dokumentem vlády ČR pro zavádění informačních a komunikačních technologií do zadávání veřejných zakázek. Pokrývá systémy pro zadávání veřejných zakázek, jejichž správu zajišťuje MMR, tj. elektronická tržiště veřejné správy, Národní elektronický nástroj (NEN) a Informační systém o veřejných zakázkách.

Součástí strategie je vyhodnocení fungování elektronických tržišť veřejné správy a návrh dalšího postupu využívání, vyhodnocení Národního elektronického nástroje (NEN) a návrh jeho povinného používání nejpozději do roku 2020 pro všechny zadavatele veřejných zakázek s možností výjimky pro individuální certifikované elektronické nástroje.

Ve vztahu k působnosti ÚOOÚ podle zákona o ochraně osobních údajů platí, že zpracování a ochrana osobních údajů nejsou zahrnuty jako explicitní téma. Implicitní zahrnutí je náležitě reflektováno pouze v části 1.8.2.Vazba na výstupy standardizační a metodické činnosti EU, u projektu STORK 2.0. Ten má v rámci podpory přeshraničního uznávání elektronických identifikačních dokladů stanoven jako podmínku pro účast „soulad s platnou legislativou v ČR, zejména s pravidly ochrany osobních informací“.

Klíčový je však nadřazený strategický záměr vybudovat národní systém elektronické identifikace, který bude odpovídat požadavkům nařízení EP a Rady č. 910/2014 a bude notifikován do EU a využíván také pro přístup k online službám, poskytovaným zahraničními (EU) subjekty. Plánují se změny řady předpisů: zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech; zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy; zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a zák. č. 300/2008 Sb., o datových schránkách v souvislosti s elektronickou identifikací. U zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, se plánuje náhrada novým zákonem.

Plánována je také další nová právní úprava zadávání veřejných zakázek, odůvodněná mj. potřebou evropského standardu elektronické faktury (sémantického datového modelu faktury).

Předpokládá se, že prostor pro posouzení souladu jednotlivých opatření s požadavky ochrany osobních údajů bude v rámci posuzování jednotlivých legislativních návrhů.

č.j. UOOU-12065/15-3

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Elektronizace veřejných zakázek 2016- 2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém