Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

EURODAC

 
 
 

EURODAC je systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců. Na základě tohoto systémů je příslušným orgánům v členských státech Evropské unie umožněna identifikace žadatelů o azyl a osob, které byly zadrženy v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice Evropské unie.

Informační systém EURODAC především upravuje:  

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 603/2013 ze dne 26. 6. 2013 o zřízení systému EURODAC pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení EU č. 604/2013.  

Některé informace obsahuje rovněž:  

  • Dublinské nařízení č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států.   
  • Směrnice č. 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.  

V souladu s tzv. Dublinským nařízením pojem žadatel o mezinárodní ochranu zahrnuje nově i osobu, která požívá status doplňkové ochrany ve smyslu směrnice č. 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.

Některé změny související s novelizací právní úpravy systému EURODAC na základě nařízení č. 603/2013 ve vztahu k problematice osobních údajů:  

  • Čl. 14 odst. 2 stanoví novou lhůtu 72 hodin od zadržení, v níž musí daný členský stát předat ústřednímu systému EURODAC o každém státním příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti údaje stanovené článkem 14 odst. 2 písmena a) až g).  
  • Čl. 14 odst. 4 – zavádí přímou povinnost opětovného sejmutí otisků prstů v případech, kdy kvalita otisku neodpovídá požadavkům. Úspěšné provedené otisky se musejí předat centrálnímu systému ve lhůtě 48 hodin. Uvedený článek reaguje jednak na problematiku nekvalitního snímání otisků prováděné pověřenými zaměstnanci a dále na fakt, že osoby žádající o mezinárodní ochranu často úmyslně poškozují prsty tak, aby otisky nemohly být úspěšně získány.  
  • Čl. 14 odst. 5 – pokud není možné získat otisky prstů ze zdravotních důvodů, musí dojít k jejich předání ve lhůtě 48 hodin po té, co zdravotní důvody pominuly.  
  • Data státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti zadržených v souvislosti s neoprávněným překročením vnější hranice mohou být uchovávána pouze po dobu 18 měsíců (oproti původním 24 měsícům).  
  • Čl. 18 – institut označování údajů – data žadatelů o azyl, kterým byla poskytnuta členským státem mezinárodní ochrana, budou v režimu přepracovaného nařízení namísto zablokování označena. Jde o reakci na zkušenosti z praxe, kdy subjekt, jemuž byla udělena mezinárodní ochrana v jednom členském státu, následovně cestuje do jiného, kde opětovně požádá o azyl. Výše uvedená změna usnadní rozpoznávání duplicitních žádostí o azyl.   

Více informací k oblasti EURODAC naleznete na oficiálních webových stránkách Koordinační skupiny pro Eurodac. 

 

Odkazy


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém