Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Evidence obyvatel a rodná čísla - archiv dokumentů

 
 
 

19. dubna 2016

Technicky předloha obsahuje nepříliš obsáhlé novelizační návrhy k celkem sedmi zákonům, jimiž však dochází ke změnám v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákoně č. 119/2009 Sb., o základních registrech, zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákoně č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců a zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.  Předloha byla vypracována mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016.

Věcný obsah předlohy je relevantní pro působnost ÚOOÚ, neboť jsou jím upravovány dvě náležitosti úředních identifikačních osobních údajů občanů a dalších obyvatel České republiky. Zavádí se označení údaje o adrese místa trvalého pobytu občana na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu. Označení by mělo být doplněno do informačního systému evidence obyvatel, do základního registru obyvatel a do informačních systémů cizinců a jeho účelnost je zřejmá; odůvodněno je zejména zvýšením informovanosti subjektů oprávněných čerpat údaje z informačního systému (např. ve vztahu k osobnímu zastižení občana).  Dále se ještě před nabytím účinnosti zrušuje ustanovení o nepovinnosti údaje o trvalém pobytu v občanském průkazu, který měl být od 1. ledna 2017 nepovinně uváděným údajem. Změna je odůvodněna tím, že se jedná o významný osobní údaj, jehož prokazování jinými způsoby by pro občana bylo neúměrně složité.  Takové odůvodnění je třeba vzhledem k obsahu, umístění a nesprávnému zhodnocení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů napadnout připomínkou odůvodněnou vztahem k zákonu č. 101/2000 Sb.

Předloha dále rozšiřuje rozsah referenčních údajů vedených v registru osob o údaje o osobě, která je svěřenským správcem podle § 65d písm. e) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o způsob, jakým se jedná v případě, kdy je ustanoveno více svěřenských správců. ÚOOÚ vznesl k návrhu zákona dvě připomínky a obě označil jako zásadní.

sp. zn. UOOU-03655/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Evidence obyvatel a rodná čísla

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém