Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu

 

Evidence přestupků přes ochranné brýle soukromí

 

 
 

6. listopadu 2014

Blíží se den, kdy práh Poslanecké sněmovny překročí vládní návrh zákona, kterým se mimo jiné zřizuje centrální evidence osob, které byly uznány vinnými spácháním přestupku nebo spácháním jednání, které má znaky přestupku. Návrh nelze označit za uspěchaný nebo nereagující na otevřenou společenskou poptávku. Tu dlouhodobě zastupují především starostové obcí a policisté. Zákon byl dlouho připravován a na jeho zatím výsledné podobě je to znát. Ve vztahu k ochraně soukromí a specificky osobních údajů se při hledání rovnováhy mezi významným společenským zájmem na ochraně všech a individuálně vymezovaným právem a zájmem na ochraně vlastních osobních údajů podařilo dosáhnout výsledku z hlediska ochrany osobních údajů přijatelného.

Sledovány - tedy evidovány a při projednávány brány v úvahu - budou vybrané přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; postihuje se recidiva a pro posouzení spolehlivosti osob se budou evidovat kromě vybraných přestupků podle zákona o přestupcích také přestupky podle zvláštních zákonů.

Druhou stranou mince je, že tam, kde je evidence pro úřední potřebu, vzniká poptávka, a to i předtím neexistující - tedy nikoli zdrojová. O vstup do evidence přestupků je zájem: mimo jiné i proto, že podle řady zákonů je spáchání evidovaného přestupku překážkou uznání spolehlivosti.

Podařilo se dosáhnout takového vymezení podmínek, že přístup má být dostatečně omezen a vázán na jednoznačně vymezený důvod. Přístup oprávněných orgánů k údajům je striktně vázán na potřebu těchto údajů pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti a nezakládá pravomoc je využít, pokud to pro danou věc není nezbytné. Každé použití evidence, včetně pokusu o něj, bude také evidováno, a tak bude již jen na těch, kdo mají provádět kontrolu využívání údajů, aby tak činili. Patří k nim i Úřad pro ochranu osobních údajů jako nezávislý dozorový orgán.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 5.11.2014 / 5.11.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém